frokostmøte til jul
xmas with måløy vekst logo

Sted: Parken Kulturhus, Raudeberg

Tid: Onsdag 11.desember kl. 07.30-10.00

(frokost blir servert fra kl. 07.30-08.00)

 

T E M A F O R M Ø T E T

Siste nytt fra Måløy Vekst v/daglig leder Randi Humborstad

Økt verdiskapning pelagisk er en viktig del av Pelagia sin strategi de neste årene

v/COO Food, Magnus Strand

Framflytkonferansen 2020 v/Berge Andal, Måløy videregående skole 

Ny linje ved Måløy videregående skole – Multimedia, koding og drift

v/Sindre Kvalheim, Måløy Academy 

Økonomisk strategi for 2020 v/styret i Måløy Vekst

Lokalavisen, en medspiller eller motspiller v/redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge 

Vi avslutter med en spennende nyhet  

Påmelding til sissel@maloyvekst.no innen 9.desember

kun juletræ