Nordfjordbadet inviterer til informasjonsmøte for næringslivet 04.01.19

Referanseanlegg – Ulsteinbadet. Foto: Ulsteinbadet

Bilde i toppen: Referanseanlegg – Ulsteinbadet. Foto: Ulsteinbadet

For å melde deg på møtet skriv inn navn på bedrift og deltakere her.

Initiativtakerne til Nordfjordbadet ønsker å samle Næringslivet til et informasjonsmøte for å gi detaljer rundt svømmeanlegget og finansieringspakken.

Til møte ber de næringslivet starte sine vurderinger om mulige tilskudd til svømmeanlegget. Nå er det opp til næringslivet, om vi skal få til dette. For å rekke fristen for spillemiddelsøknad må endelig finansiering må være på plass 15. januar.

Bakgrunn for møtet

I høst har gruppen bestående av Gunnar, Svein og Sverre, har avholdt møter med Vågsøy Kommune, for å sikre at Vågsøy ikke mister muligheten til å få et interkommunalt svømmeanlegg. I tillegg til møter med kommunen, har de avholdt møter med Kommunaldepartementet og Fylkeskommunen, for å sikre fremdriften.

Det ble tidlig klart svømmeanlegget måtte prioriteres i høst, da siste frist for at alle vedtak i både Flora og Vågsøy kommune, vedr. bidrag til de interkommunale anleggene, måtte være gjort innen 15. november. Videre måtte vedtektene i et nytt selskap, hvor kommunen blir hovedeier, bli behandlet og godkjent av Kommunaldepartementet. I tillegg måtte også foreløpige kalkyler og en driftsplan for anlegget, med forslag til finansiering på plass. Til slutt måtte også dette fremlegges for politisk behandling, og hensyntas i økonomibudsjettet for kommunene.

Aaland arkitektkontor har blitt brukt til i prosjektet.

Etter å ha sett på flere mulige referanseanlegg, ble Ulsteinbadet i Ulsteinvik valgt. Dette anlegget passer godt for oss, med den størrelsen vår kommune har. Ulsteinbadet ble åpnet i desember i fjor og erfaringene med drift av anlegget, er så langt meget gode.

13. desember vedtok Vågsøy Kommune å sette av midler til Svømmeanlegget i kommunen. Vi har hatt et nytt statusmøte med kommunen og nå er det opp til næringslivet i Vågsøy, om vi klarer å finansiere dette.