Nordfjordbadet – løsningen på svømmeundervisning i Måløy

Referanseanlegg – Ulsteinbadet. Foto: Ulsteinbadet

Kinn kommune er pålagt å tilby svømmeopplæring for elever i barne- og ungdomsskolen. Det bekymrer Måløy Vekst at kommunen ikke har noen løsning på svømmeopplæring når bassenget på Skram skole blir revet i forbindelse med byggingen av den nye barneskolen i Måløy. Kinn kommune er en kystkommune og må kunne tilby svømmeundervisning til barn og ungdom i hele kommunen. På vegne av aksjonærene i Måløy Vekst mener vi at løsningen er å få fortgang i byggingen av Nordfjordbadet.

Nordfjordbadet vil kunne tilby svømmeundervisning til barn og unge i Måløy- regionen. I tillegg vil badet skape bolyst for både fastboende og tilflyttere, noe som igjen vil bidra til rekruttering til næringslivet. Det skapes mange arbeidsplasser og store verdier i næringslivet i Måløy. Utfordringen for næringslivet er å skaffe nok kompetent arbeidskraft i årene fremover. For å lykkes i arbeidet med rekruttering er vi avhengig av et samspill med offentlige instanser for å gjøre det mest mulig attraktivt å bosette seg og drive næring i Måløy og Kinn. Da må vi satse på de tiltakene som kan styrke rekrutteringen, og i Måløy er det blant annet viktig å få på plass flere tomter og prioritere bolyst tiltak. Realisering av Nordfjordbadet vil være et svært viktig bidrag for å styrke attraktiviteten og bolysten i Måløy. Nordfjordbadet vil være spesielt attraktivt for småbarnsfamilier, men vil også tiltrekke flere besøkende.  Nordfjordbadet vil kunne bidra til vekst i næringslivet og styrket befolkningsutvikling i årene fremover, noe som også gir gode skatteinntekter til Kinn kommune. 

Nordfjordbadet er en gavepakke fra næringslivet i Måløy. Næringslivet i Måløy har sagt at de skal bidra med 45 millioner i direkte gave til Nordfjordbadet. I tillegg har de sagt at de vil bidra med 49% av et eventuelt driftsunderskudd, inntil 2 millioner kroner, hvert år i 5 år etter oppstart. Samlet blir bidraget fra næringslivet opp mot 55 millioner kroner. På toppen av dette vil næringslivet i felleskap etablere et prosjekt for å konkretisere videre utviklingsplaner på sentrumstomten. For næringslivet er Nordfjordbadet en investering i et levende lokalsamfunn og et viktig tiltak for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. 

Gjennom å garantere for deler av driftsunderskuddet, så møter næringslivet politikernes bekymring for at et eventuelt underskudd i driften av Nordfjordbadet skal føre til at kommunen må kutte i andre tjenester. Næringslivet har forståelse for at politikerne må prioritere, og ønsker derfor å bidra til at denne svært viktige investeringen for utviklingen av Måløy, blir forbundet med lavere risiko. 

Politikk handler om å prioritere. Det er mange gode grunner til å prioritere Nordfjordbadet. Nordfjordbadet gir bolyst og styrker rekrutteringen til næringslivet, noe som vil føre til flere innbyggere og økte skatteinntekter til kommunen. Økte skatteinntekter gir Kinn kommune bedre økonomi og midler til å bruke på andre kommunale oppgaver. Måløy Vekst ønsker å hjelpe kommunen med raskest mulig realisering av Nordfjordbadet, samt å sette Nordfjordbadet inn i en større kontekst med resten av sentrumstomten. Nordfjordbadet og utvikling av sentrumstomten vil kunne skape store ringvirkninger for regionen vår med tanke på attraktivitet, reiseliv, bolyst og investeringer fra privat næringsliv. Nordfjordbadet er et samlende signalprosjekt som vil komme alle innbyggerne og næringslivet til gode. Måløy Vekst tar gjerne et møte med kommunen om et slikt samarbeid.