Rekruttering og bolyst

Måløy Vekst vil rette fokus på tiltak vi kan sette i gang for å skape bolyst og trivsel i kommunen. Vi ser at dette er viktig for å sikre rekruttering til næringslivet, tilflytting til kommunen og ikke minst få innbyggerne til å trives og ønske om å bli værende her.

Måløy har et spennende og fremoverlent næringsliv og attraktive arbeidsplasser, men sliter med folketallsnedgang og rekruttering til næringslivet. Måløy har et stort antall innpendlere fra nabokommunene. 

Måløy Vekst vil ta en aktiv rolle ved å synliggjøre mulighetene og de positive kvalitetene vi har i Måløy, både gjennom tradisjonelle medier og sosiale mediekanaler. Vi vil gjennomføre bedriftsbesøk og nettverkssamlinger for å vise frem de enkelte bedriftene og de positive historiene fra næringslivet. 

For å sikre at barn, unge og unge vokse blir informert om mulighetene vi har lokalt, vil vi være synlig på ulike arrangementer. Lokalt er vi synlig for elever i skolene gjennom ulike opplegg, samt at vi er aktive på karrieremesser og andre rekrutteringstreff i egen regi rundt om i studentbyene nærmest oss. Til nå har vi vært i Bergen to ganger (2021 og 2022), en gang i Trondheim under Nor-Fishing 2022, og vi vil arrangere treff i Ålesund, Bergen og Trondheim i 2023. 

Flere unge voksne har flyttet hjem, og er tilflyttere til Måløyregionen. For å skape gode møteplasser og utvide nettverket utenom jobb, lanserer Måløy Vekst Ungt Nettverk Måløy (link til UN Måløy-side) i 2023. Vi ønsker å skape en møteplass for engasjerte og ambisiøse unge voksne i arbeidslivet. Målet er å invitere til flere spennende arrangementer gjennom året. Det kan være både sosiale kvelder, aktiviteter eller arrangementer med faglig innhold. 

Har du spørsmål om vårt arbeid med rekruttering og bolyst? Kontakt seline@maloyvekst.no eller anne-stine@maloyvekst.no.