Oppsummering av evalueringsmøte sommersesongen

yoga til reiselivskurs

14.september 2020 hadde Måløy Vekst i samarbeid med Fjordkysten et møte med aktører ol. i nærområdet for å oppsummere sommersesongen samt diskutere neste års sesong. Totalt var vi ca. 17 personer på møtet både visuelt og digitalt.

Selv en annerledes sesong på grunn av Covid-19 virket det som de fleste har hatt en positiv sesong med god omsetning. Nordfjord Havn har blant annet hatt en stor økning på småbåthavnen denne sommeren i forhold til 2019. Selv om Ulvesund fyr bestemte seg for å kansellere alle bookinger de hadde før sommerferien har det så å si vært full hver dag. Slik har det også vært for Kråkenes fyr og de er dessuten fullbooket fram til jul. Måløyraidsenteret har hatt over 2000 betalende kunder og Solheim Fiskeferie har hatt en kjempesesong. Kraftstasjonen har hatt godt med besøkende, og Havfruen har hatt enormt trykk, spesielt på soldagene. Splitt bowling har hatt mye besøkende fra andre kommuner rundt Kinn. Fjordenes Tidendes har levert ut sommermagasinet Havsalt sommer på strategiske plasser og kunne fortelle at på blant annet Stat hotell måtte de levere magasiner flere ganger ettersom de gikk fort tom.

For de fleste aktørene er det en utfordring som går igjen og det er mangel på et kart hvor det er godt merket med blant annet parkering, offentlig toalett, bankautomat, turistattraksjoner i stort format både på norsk og engelsk. Det fleste aktørene får spørsmål om avstander fra steder, som for eksempel fra sentrum og til Refviksanden, både for de som kjører, sykler eller vil gå. Et slik kart bør sees i sammenheng med en brosjyre (og noe digitalt) hvor det er mulig å finne informasjon om åpningstider på butikker, overnattingsmuligheter, spisesteder, aktiviteter, og andre spesifikke opplysninger. 

En annen utfordring er skilting. Mange av aktørene forteller at de som ikke kommer her fra har utfordringer med å finne frem til plasser. De mener det er for dårlig skilting til ulike attraksjoner og sentrum. Det er mange som kjører forbi sentrum når de kommer fra broen og mot Måløy fordi det ikke er skiltet godt nok. Det var også flere aktører som ønsker selv å kunne få sette ut et skilt, eller om det er mulig å henge opp skilt på for eksempel lyktestolper for å opplyse om at det har åpent. Spesielt ønsket Sølvi Holpand fra Ulvesund fyr dette ettersom hun ser forskjell på de dagene hun setter ut skilt i Deknepollen versus når hun ikke setter frem skiltet ettersom få kjører til fyret om de ikke er sikre på at det er åpent. Dette er noe kommunen bør se nærmere på.

Flere av aktørene mener at om man skal satse på turisme og feriering i Måløy og omegn så må man gjøre noe med veiene. Flere plasser er ikke veiene optimale, blant annet strekning Raudeberg-Kråkenes og Måløy-Oppedal. Stig Solheim fra Solheim Fiskeferie mente spesielt at man måtte gjøre noe med veien utover mot kannesteinen. Der er det daglig mange som kjører, spesielt på sommerstid når det er turister her. Et alternativ kan være å sette inn shuttlebusser i sommersesongen som frakter folk for eksempel til Refviksanden og henter de senere på dagen for å unngå mye trafikk.

For å satse turisme vil det også være viktig at aktørene seg imellom samarbeider for at turistene skal trives, komme tilbake hit og prate positivt om plassen. Nordfjord Havn mener at et viktig moment for å lykkes med cruise (og turisme) er lokal verdiskapning. Rutt-Lovise Strand har i sommer jobbet med aktiviteter for turistene som har kommet med cruiseskipene Seadream I og II. I den forbindelse hadde hun blant annet med seg Team-trafikkskole på laget for å transportere turistene til ulike destinasjoner i området. I tillegg til dette jobber hun med å få til pakkereiser med opplegg rundt aktiviteter og attraksjoner i Måløy og omegn. Dessuten kunne Nordfjord Havn fortelle at det er flere cruiseanløp på bestilling til sommersesongen 2021 og 2022 hvor rederiene har ønsker om utflukter og aktiviteter på de havnene de besøker og derfor er det viktig at reiselivsaktører og andre legge til rette for dette.

På møtet ble det enighet om at vi sammen må jobbe får å få til turisme i området, og vi ble sammen enig om å få til et nytt møte når sommeren nærmer seg. Avslutningsvis vil jeg anbefale aktørene om å oppdatere deres nettside, TripAdvisor og Facebookside med riktig kontaktinformasjon, både telefonnummer og e-post, samt en beskrivelse av bedriften slik at turister, men også vi i området her kan bli bedre kjent med dere.