PRESSEMELDING: En kjempeseier for næringslivet

At Kapellneset-Raudeberg kom inn i Vestland fylkeskommune sitt investeringsprogram er en kjempeseier for næringsutvikling, mobilitet, folketallsutvikling og verdiskaping, mener daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad.

– Dette er en kjempegod nyhet, og noe som vi er svært takknemlige for at fylkeskommunen valgte å prioritere. Prosjektet har stor betydning for transport til og fra industribedrifter på Raudeberg, og er også en viktig intern pendlervei fra bygdene rundt Raudeberg mot Måløy og Eid. Det jobber rundt 250 mennesker innen marin og maritim industri på Raudeberg, og opprusting av veien gjør det mulig å nesten doble dette tallet om næringsaktørene sine planer blir realisert, sier hun.

Måløy Vekst tok initiativ til et møte mellom næringslivet og kommunen om realisering av fylkesveg 617 Kapellneset-Raudeberg tilbake i begynnelsen av mars, og Humborstad mener at ting har skjedd i rekordfart etter dette møtet. – Kinn kommune har jobbet veldig bra med prosjektet og fått frem planer, skisser og kalkyler, samtidig har Måløy Vekst jobbet med å fremskaffe informasjon om næringsaktivitet, investeringsplaner og vekstpotensial. Alt ble klart til den politiske behandlingen i Kinn kommune, og deretter har man jobbet med å informere både administrativt og politisk nivå i fylkeskommunen om prosjektet. Opprusting av veien er kostnadsregnet til ca. kr. 100 millioner, men Kinn kommune og flere næringsaktører viser stor vilje til å realisere strekningen som et spleiselag sammen med fylkeskommunen. sier Humborstad.

– Dette viser veldig godt kraften man har når kommunen samarbeider med næringslivet. Bedriftene er opptatt av mer enn bare å tjene penger, de er også opptatt av samfunnsutvikling, bolyst og å skape nye arbeidsplasser, og det er dette prosjektet et kjempegodt eksempel på.

Videre prosess for prosjektet vil nå være å få tildelt planleggingsmidler i løpet av høsten 2022, og deretter må det utarbeides reguleringsplaner og formelle finansieringsavtaler før fylkestinget kan endelig vedta oppstart og realisering. Litt avhengig av når det kommunale VA-prosjektet til Kinn kommune skal realiseres, så mener Humborstad at vegen bør kunne realiseres i løpet av 2-3 år.