PRESSEMELDING. Frank-Willy Djuvik er ny prosjektansvarlig i Måløy Vekst

frank willy blå bakgrund

Måløy, 27. mars 2020

Frank-Willy Djuvik er ny prosjektansvarlig i Måløy Vekst

Måløy Vekst har ansatt Frank-Willy Djuvik som ny prosjektansvarlig. Frank-Willy er 40 år gammel, fra Florø, gift og har tre barn.

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen. Frank-Willy vil få ansvar for prosjekter innenfor næringsutvikling, stedsutvikling og rekruttering, og starter i jobben allerede førstkommende mandag 30. mars.

Frank-Willy har variert og allsidig arbeidserfaring fra næringsliv, organisasjonsliv og politikk. Han har tidligere jobbet med ledelse, organisasjonsutvikling, marked og kommunikasjon, og har ledet flere prosjekter både gjennom jobb og politisk virke. De siste 10 årene har Frank-Willy vært heltidsengasjert politiker med en rekke lokale, regionale og nasjonale folkevalgte og tillitsvalgte verv. Frank-Willy har opparbeidet seg mye kunnskap og et stort nettverk innenfor næringslivet, organisasjonslivet og det offentlige, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, ser frem til å få en ny kollega i Måløy Vekst:

«Frank-Willy har den rette kompetansen og de rette personlige egenskapene som vi har lett etter når vi skulle ansette en ny prosjektansvarlig i Måløy Vekst. Frank-Willy har mye erfaring og kunnskap om næringsliv og prosesser i det offentlige. Han har også et bredt nettverk og er kjent for å være en uredd politiker med svært gode kommunikasjonsevner. Frank-Willy er energisk og initiativrik og passer meget godt inn i næringslivsmiljøet i Måløy. Jeg er veldig glad for at vi har fått en ressurs som Frank-Willy på plass, slik at Måløy Vekst kan spille en enda større rolle for å skape vekst og utvikling i kommunen vår».

Frank-Willy Djuvik ser frem til å begynne i Måløy Vekst, og sier følgende:

«Det er veldig spennende å få muligheten til å jobbe tett sammen med næringslivet i Måløy. Jeg opplever at Måløy allerede har et veldig innovativt og fremoverlent næringsliv, samtidig som de også har utfordringer å ta tak i. Jeg håper at jeg skal kunne bidra med min kunnskap og erfaring til å finne og gjennomføre de gode prosjektene for å vise frem og styrke Måløyregionen fremover».