PRESSEMELDING. Hildegunn Fure Osmundsvåg er ny styreleder i Måløy Vekst

Hildegunn Fure Osmundsvåg er ny styreleder i Måløy Vekst

Hildegunn Fure Osmundsvåg (45 år) fra Silda, nå bosatt i Måløy, er blitt valgt til ny styreleder i Måløy Vekst på Måløy Vekst sin generalforsamling 9. juni. Hun overtar som styreleder etter daglig leder i Videonor, Øyvind Reed.

Hildegunn Fure Osmundsvåg er daglig leder i Star Seafood som er et eksportselskap for sjømat. Osmundsvåg har mange års erfaring fra sjømatnæringen, og hun har blant annet vært fiskeselger i Coast Seafood og Norges sjømatråds fiskeriutsending til Spania fra 2013 til 2018. I 2018 flyttet hun tilbake til Måløy for å etablere det nye eksportselskapet for sjømat, Star Seafood, som i dag har 6 ansatte.

«Jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen som ny styreleder etter Øyvind Reed. Arbeidet som Måløy Vekst gjør er svært viktig for lokal næring og jeg tror at både aksjonærer og kommune ser viktigheten av at man har et felles talerør som fronter prosjekter og planer. Det er givende å se hvor mye spennende som skjer rundt oss, og jeg ser frem til å ta fatt på jobben som styreleder hvor jeg håper jeg kan bidra positivt inn mot Måløy Vekst og dets aksjonærer», sier Hildegunn Fure Osmundsvåg.

I tillegg til Osmundsvåg ble Ørjan Solvang (45 år) valgt som nytt styremedlem i Måløy Vekst. Solvang er daglig leder i familieselskapet Toyota Nordfjord og Førde som driver med bilhandel i Måløy, Stryn og Førde. Solvang er også engasjert i næringsbyggutvikling og boligutvikling med Solvang Næringspark og Solvang Boligpark. Styremedlem Synnøve Berg Svarstad (33 år), som jobber som advokat i advokatfirmaet Advaco, tok gjenvalg og ble valgt for to nye år i styret til Måløy Vekst.

Det nye styret til Måløy Vekst er da som følger:

1. Styreleder Hildegunn Fure Osmundsvåg (daglig leder Star Seafood) 

2. Styremedlem Synnøve Berg Svarstad (advokat Advaco) 

3. Styremedlem Ørjan Solvang (daglig leder Toyota Nordfjord og Førde) 

4. Styremedlem Kent Rune Bugjerde (daglig leder UNU) 

5. Styremedlem Trond Inge Kvernevik (daglig leder OFS Måløy) 

6. Styremedlem Ola Teigen, ordfører Kinn kommune 

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og
næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i
kommunen. Næringslivet i regionen, representert ved ca. 80 bedrifter, og Kinn kommune er
aksjonærer/eiere i selskapet. Måløy Vekst skal være et serviceselskap for næringslivet, informere og tilrettelegge for ny virksomhet og infrastruktur, gi gründere veiledning, samt være en møteplass for næringslivet og kommunen.

Måløy Vekst skal også være en samfunnsbygger. Uten en grunnleggende tanke om å utvikle
samfunnet rundt oss vil det være vanskelig for oss å skape vekst innenfor de fleste bransjene som Måløy Vekst representerer. Likeså skal Måløy Vekst kunne bruke sin tyngde i politiske prosesser hvor det er hensiktsmessig, og da spesielt med fokus på å drive frem en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Måløy Vekst ønsker å ha en tydelig stemme inn mot offentlige prosesser og bidra til at våre medlemsbedrifter sine behov for vekst og fremtidsutvikling blir hørt.

Mvh
Randi Humborstad
Daglig leder Måløy Vekst