PRESSEMELDING: Måløy Vekst engasjert i reiselivsaktivitet for Kinn kommune

Kinn kommune har engasjert Måløy Vekst til å koordinere reiselivsaktiviteten i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skal omfatte reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst skal samarbeide tett med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap.

Måløy Vekst har fått i oppdrag å identifisere virksomheter i hele kommunen med interesse og potensial innen verdiskaping basert på reiseliv. Dette kan være alt fra handels- og servicebedrifter, overnattings- og serveringsvirksomheter, transportbedrifter, kultur- og kunstvirksomheter mm. For å kunne samordne aktiviteter på best mulig måte i hele kommunen, må disse virksomhetene identifiseres. Det skal foretas en kartlegging av tilbud, kompetanse, kapasitet, behov for bistand og kompetanseheving hos de identifiserte virksomhetene. Måløy Vekst skal også gjennomføre kompetansehevingstiltak eller kvalitetshevingstiltak der det er et behov hos virksomhetene. Måløy Vekst skal også identifisere, planlegge og koordinere felles prosjekter, tiltak og aktiviteter mellom aktørene. Det skal gjennomføres samlinger både i Florø og Måløy for å samle innspill og koordinere overordnede og felles aktiviteter og markedsføring i samarbeid med Visit Fjordkysten. Måløy Vekst skal i tillegg identifisere og planlegge pakking av opplevelser og tilbud som kan markedsføres.

«Måløy Vekst ser frem til å bistå kommunen med å koordinere reiselivsaktiviteten for sesongen 2021. Fjordkysten med de to kystbyene Florø og Måløy kan tilby en enestående kystlinje. Her finner du sjarmerende øysamfunn, hvite strender og mektige fjell som stiger opp fra havet. Her kan man komme tett på naturen i skiftende vær, fra strålende sol, strandliv og blikkstille hav, til fyrovernatting med stormbølger som slår rundt veggene. I Virke Reiselivs reisepuls-undersøkelse om folks ferieplaner for 2021 er Vestlandet for første gang oppgitt som den nye favorittdestinasjonen for nordmenn som skal feriere i Norge. Kystbyene Florø og Måløy har plass til flere turister, og vi forventer en vekst i norske turister denne sommeren. Vi har mange spennende reiselivsbedrifter, men har et større potensial innen pakking av opplevelser og tilbud, som Måløy Vekst nå skal identifisere og samordne for hele kommunen», sier daglig leder Randi Humborstad.

For å starte arbeidet, og få identifisert behovene, så inviterer Kinn kommune, Visit Fjordkysten og Måløy Vekst alle virksomheter i kommunen basert på reiseliv til en samling 6. april for å samle innspill og koordinere felles aktiviteter og markedsføring. Samlingen som finner sted i både Måløy og Florø skal være startskuddet for årets sommersesong, og skal inspirere aktørene til å se nye muligheter for verdiskapning, produktutvikling og samarbeid. Samlingen vil finne sted i Nordfjordhallen i Deknepollen og i kinosalen på Kulturhuset i Florø, og vi vil koble de to destinasjonene sammen digitalt.  

Vi håper å se flest mulige aktører fra handels- og servicebedrifter, overnattings- og serveringsvirksomheter, transportbedrifter, kultur- og kunstvirksomheter, og andre som har potensial innen verdiskapning basert på reiseliv, på reiselivssamlingen 6. april.

Trykk for påmelding her.