PRESSEMELDING: Måløy Vekst og Antheno får støtte til å arbeide videre med utvikling av grønne havhuber i Fjordane og Sunnhordaland 

Samarbeidet mellom havhubene i Fjordane og Sunnhordland skal styrke utviklingen og verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen i Vestland.  

Vestland fylkeskommune har bevilget 800.000, – til et fellesprosjekt mellom Havregionen Fjordane og Havregionen Sunnhordland fra Grøn Region Vestland. Grøn region Vestland er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, hvor målet er samarbeid mellom offentlige og private aktører for å sikre at arbeidet med grønn omstilling i Vestland kan skje både raskere, bedre og enklere.  

Prosjektet er forankret både offentlig og privat gjennom næringsutviklingsselskapene Atheno i Sunnhordland og Måløy Vekst i Nordfjord. Disse er våre regionale aktører og senter for dette arbeidet, – eller havhuber som vi kaller de. I tillegg er solide samarbeidspartnere som Akvahub, Bømlo Fiskerihavn og andre ledende aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen med på laget, sier Bård Sandal, avdelingsdirektør for næring, plan og innovasjon i Vestland fylke.  

Sterke klynger og solide lokale bedrifter 

I kartleggingen gjort i Grøn region Vestland (2021) ble det definert 16 strategiske huber innen kategoriene maritim, marin (hav), bio og industriell, hvor to av hubene stort sett har de samme utfordringene.  

Havregionen Sunnhordland og Havregionen Fjordane består begge av sterke klynger med lang erfaring innen alle deler av fiskeri- og havbruksnæringen. Felles for hubene er solide, tradisjonsrike og lokalt forankrede bedrifter sammen med nye innovative selskaper som søker å utnytte og bygge videre på eksisterende produksjon og kompetanse som finnes i havregionene, sier Sandal videre. 

Struktur og strategisk veikart 

Hovedmålet med første fase av prosjektet som skal sluttføres innen august 2023, er å styrke og videreutvikle Havregion Sunnhordland og Havregion Fjordane gjennom å etablere gode møteplasser, mål, styringsmodell og strategisk veikart for de to hubene.  

Det er positivt for oss i Måløy Vekst å samarbeide med Atheno i dette arbeidet. De har mye relevant kompetanse og de har vært tydelige på synergieffektene vi kan oppnå sammen, sier Randi Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst.  

Mål om femdobling 

Vestland fylke har lang tradisjon med å utnytte sjømatmulighetene langs den lange kystlinjen. Det har gitt regionen høy kompetanse, sysselsetting og verdiskaping knyttet til havbruks- og fiskerinæringen. Bransjeforeningen Sjømat Norge (2022) har som mål at fiskeri- og havbruksnæringen skal femdobles innen 2050 for å møte den økende globale etterspørselen etter matprodukter/protein med lavt klimaavtrykk. Vestland vil være avgjørende for å nå dette målet, – ettersom fylket i dag eksporterer mest i Norge, med en eksport av sjømat i 2021 på over 22 milliarder kroner (SSB, 2022).   

Atheno og Måløy Vekst dekker regioner med utfyllende kvaliteter. Vi ser frem til å skape relevante møteplasser og lage et strategisk veikart for det videre arbeidet sammen med dem, avslutter Astrid Kjellevold i Atheno. 

————————————————–

Definisjon av en hub:

Prosjektet Grøn region Vestland definerer en hub som et geografisk avgrenset område der forholdene ligger særs godt til rette for miljøvennlig og bærekraftig utvikling gjennom samarbeid på tvers av ulike aktører og næringer. Grøn region Vestland har pekt på 16 slike huber rundt om i fylket.