PRESSEMELDING: Måløy Vekst styrker satsingen på rekruttering for næringslivet

Måløy Vekst har valgt å styrke arbeidet med rekruttering av nok og kompetent arbeidskraft for næringslivet, og tilbyr nå også å hjelpe de enkelte bedriftene med rekrutteringsarbeidet.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, forteller at næringslivet gir tydelige tilbakemeldinger på at rekruttering er en av de største utfordringene fremover. Mange virksomheter, spesielt små og mellomstore, har utfordringer med å rekruttere nok og kompetent arbeidskraft, og dette kan i verste fall hemme veksten i virksomheten, og føre til flytting av viktige kompetansearbeidsplasser.

Måløy Vekst jobber med mange overordnede og generelle rekrutteringstiltak for næringslivet, men ser at mange bedrifter også kan bedre sine egne rekrutteringsprosesser for å tiltrekke seg flere søkere og potensielle ansatte. – Mange selskaper opplever at de gjerne vil ansette, men at de ikke når ut til de rette søkerne, eller at de trenger hjelp til selve rekrutteringsprosessen, sier Humborstad.

– Måløy Vekst har ett stort nettverk, og når ut i mange kanaler. I tillegg bygger vi opp en egen kompetansedatabase med aktuelle kandidater innenfor en rekke bransjer og fag som gjør at vi kan målrette de enkelte stillingene til mange flere aktuelle kandidater. Vi bidrar også med utforming av annonser, planlegging og produksjon av rekrutteringsvideoer, markedsføring i sosiale media, og eventuelt andre deler av rekrutteringsprosessen, skriver Måløy Vekst i en pressemelding.

Måløy Vekst vil i tillegg fortsette å jobbe med de overordnede omdømme- og rekrutteringstiltakene, som handler om alt fra nettverkssamlinger, kobling mellom næringsliv og utdanning, etablering av flere utdanningstilbud, digital informasjon om jobb-, bolig-, og fritidsmuligheter i Måløy, og mye mer. – Rekruttering er ett langsiktig arbeid som omhandler hele samfunnet, og ikke bare den enkelte bedrift, så derfor må vi jobbe på alle nivåer med dette, mener Randi Humborstad.

En av aksjonærene til Måløy Vekst er fiskeeksportselskapet Star Seafood AS som nylig flyttet hovedkontoret inn i nye lokaler sentralt i Måløy Sentrum. Star Seafood skal nå ut og rekruttere til flere ulike stillinger og ønsker å benytte seg av tilbudet som Måløy Vekst er i gang med. Daglig leder i Star Seafood, Hildegunn Fure Osmundsvåg, sier at de store selskapene har rekkevidden til å rekruttere nye personer, men de små- og mellomstore bedriftene er ikke like synlige. – Det er viktig å få ut stillingsutlysninger og informasjon i kanaler som synes. Rekrutteringsprosjektet til Måløy Vekst er et godt initiativ og et løft for næringslivet i Måløy, sier Osmundsvåg.

For ytterligere info eller kommentar:
– Daglig leder Randi Humborstad, tlf 977 57 394.