PRESSEMELDING: 15 millioner til marint forskningssenter i Måløy

Vi er meget fornøyd, og vil berømme fylkespolitikerne våre, som enstemmig har valgt å støtte Måløy Marine Ressurssenter (MMR) med et engangsbeløp på 15 millioner kroner. Fylkestinget følger med dette opp næringslivet sitt samlede initiativ for å skape et marint forskningssenter, og forme fremtidens marine næringsliv i Sogn og Fjordane. Etableringen av MMR samsvarer godt med Sogn og Fjordane fylkeskommune sin Verdiskapingsplan og strategisk plan for kysten, og de nasjonale strategier for satsinger på havnæringene. Nå kan vi gå i gang med å skape et marint forskningssenter i Sogn og Fjordane. Et slikt senter vil skape mange attraktive arbeidsplasser, et mer variert arbeidsliv og et levedyktig samfunn på kysten. Nå har fylkestinget vist vei, og nå håper vi også på stor støtte fra kommuner og lokale banker.

Måløy Marine Ressurssenter (MMR) er et samarbeid mellom marine bedrifter, Biovitenskaplig fakultet (BIOVIT) på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) og Måløy vidaregåande skule. MMR er et praktisk eksempel på hvordan næringsliv og akademia kan jobbe sammen. Initiativet til denne etableringa kom fra næringslivet, som ser FoU som en essensiell faktor for utvikling av bedrifter og samfunn på kysten. De marine bedriftene er store brukere av FoU tjenester. I dag må disse kjøpes utenfor vårt fylke, og det er et sterkt ønske å kunne få kjøpe denne type tjenester fra vår egen region. Næringslivet ønsker seg kostnadseffektiv og lokalstyrt forskning. På denne måten vil forskningsmidlene brukes lokalt med alt det generer av lokal verdiskapning, arbeidsplasser, kompetansebygging og knoppskyting. Dette krever imidlertid at vi bygger et forskningsinstitutt som er av høy kvalitet i internasjonal målestokk.

Lokale næringsaktører som Marine Harvest, Ervik Havfiske, Onshore Farming Solutions og Ecobait vil bli store brukere av Måløy Marine Ressurssenter, og dermed bidra til å sikre inntektsgrunnlaget for senteret. Den næringsretta forskingen som allerede foregår i regionen skal bli del av et større marint forskningssenter. Det lokale næringslivet har nå tre doktorgradsstudenter fra NMBU og Norges Veterinærhøyskole, og enda flere kan det bli. Regionen vil etter hvert kunne få et stort student- og forskermiljø som vil vise igjen i våre lokalsamfunn og bidra til lokal verdiskapning.