Måløy Vekst inviterer til frokostmøte 13. desember

Sted: Parken kulturhus, Raudeberg
Tid: Torsdag 13. desember kl. 07.30-10.00
(frokosten blir servert fra kl. 07.30-08.00)

Tema for møtet:

  • Siste nytt fra Måløy Vekst v/daglig leder Randi Humborstad
  • Framtidsfylket – Et av næringslivet i Vågsøy sitt verktøy for rekruttering v/daglig leder Linda Hovland
  • Status Kinn-prosjektet v/ordfører Kristin Maurstad og prosjektrådmann Terje Heggheim
  • Aksello- Fylkesdekkende inkubator og næringsutvikler for kysten v/daglig leder Lone Bareksten
  • Utvikling gjennom utveksling- Muligheter for næringslivet i NOREC v/direktør Jan Olav Baarøy
  • Nye skatteregler for naturalytelser for 2019 v/advokat i PwC, Elisabeth Elliott Midtgård

Påmelding til randi@maloyvekst.no innen 11. desember