PRESSEMELDING: Sissel Wik er ansatt som ny prosjektleder i Måløy Vekst

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen. Måløy Vekst startet i vår et reiseliv- og bolystprosjekt.  Seks studenter som studerte prosjektledelse ved Emergency School of Leadership i Oslo jobbet i seks uker med innledende strategi- og posisjoneringsarbeid for turistsatsingen i Vågsøy. Studentene overleverte sitt arbeid til Måløy Vekst 30. mai. I rapporten kommer de med klare anbefalinger til hvilke posisjoner Vågsøy kan ta innen turisme, og hvordan Måløy Vekst skal jobbe for å lykkes med dette arbeidet. Hovedmålet med reiseliv – og bolystprosjektet til Måløy Vekst er flere turistbesøk, flere reiselivsbedrifter, økt handel og  økt trivsel og bolyst. Prosjektet skal bidra til stedsutvikling og styrke Vågsøy sine kvaliteter og  fortrinn, noe som igjen vil føre til en mer attraktiv kommune. Sissel Wik vil få i oppgave å utvikle Vågsøy som reisemål. Hun vil også jobbe med stedsutvikling, omdømmebygging og bolysttiltak, samt profilering av kommunen og næringslivet.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, ser frem til å få en ny kollega i Måløy Vekst:  «Jeg gleder meg til å få Sissel på plass i Måløy Vekst etter nyttår. Sissel har den rette kompetansen og de rette personlige egenskapene som vi har lett etter når vi skulle ansette en ny prosjektleder i Måløy Vekst. I tillegg har hun et stort nettverk i næringslivet i kommunen og ellers i fylket, og hun ønsker å være med på å skape vekst og utvikling i Vågsøy kommune. Sissel vil med sin gjennomføringskraft, samarbeidsevner og sin kompetanse kunne gjøre en veldig god jobb for Måløy Vekst».

Sissel Wik ser frem til å begynne i Måløy Vekst og sier følgende:  «Eg gleder meg til å ta fatt på jobben som prosjektleder i Måløy Vekst og er så glad for at eg får muligheten til å vere med på å skape vekst og trivsel i kommuna vår. Vi bur på ein fantastisk flott plass og vi har eit spennande, engasjert næringsliv. Med samarbeid på tvers og alt det spennande som skjer her hos oss ligg alle muligheter åpne for vidare utvikling».