Referat fra bransjemøte for reiselivsaktører i Florø

Florø, mandag 10. mai

  • Barbro i «Byen vår Florø» ga informasjon og viste frem merge-produkter med «FLORØ»-logo på. Disse er under produksjon, og litt gjenstår for distribusjon videre.
  • Barbro kunne videre fortelle om skilt med QR-koder på havna + flere strategiske plasser rundt i byen. Disse skal gi informasjon om byen. De vil plassere små skilt med «Sulten?», «Byliv», «Ut på tur», «Bade?» m.m. rundt i byen, som vil sende folk direkte til Florø.no, hvor de får videre informasjon.
  • På Byen vår Florø sin instagram har de også utarbeidet egne guider for spise- og drikkesteder, handel i sentrum, øyene rundt Florø, aktiviteter, overnatting og turområder i Florø. Her kan du bla deg gjennom og se og få litt informasjon.
  • Marita i Visit Fjordkysten informerte og presenterte kart- og informasjonsbrosjyre og Florø og øya Kinn. Her er det utarbeidet informasjon om ulike aktiviteter og attraksjoner i Florø, blant annet et par nye av året.
  • Etter litt diskusjon ble det snakket om high-end-turer for turister, og Marita informerte om at Fjordkysten vil ha et kompetansekurs i høst med dette som tema. Verdt å notere seg om noen har ønsker om å satse mer på dette.
  • Per Øyvind Helle kom med informasjon om at det har blitt utarbeidet en sentrumsrebus i byen, ca. 1 times tur. Denne er basert på QR-koder og har barnefamilier som målgruppe. Den skal bli lansert nå innen kort tid.

Det er en utfordring at grensene er stengt pga. covid-19. Det er stor mangel på bemanning, spesielt kokker og servitører i matbransjen. I lys av dette ble det snakk om at restaurantene mest sannsynlig må holdes stengt en dag i uka for at fast personell skal få sin fridag. Det er ønskelig at restaurantene snakker sammen, sånn at ikke alle spisestedene har stengt samme dag i sommer.

Generelt er det samarbeid på tvers av næringene som er behovet i byen. Aktørene må gjøre hverandre gode, og Florø må skape en felles identitet. Om en felles identitet blir skapt, vil man automatisk jobbe for økt omsetning i naboforretningen også, og øke belegget på overnattingssteder fordi flere ønsker å bli værende mer enn en dag i byen. Et godt og aktivt byliv med god atmosfære er attraktivt. Alle må ta på seg vertskapsrollen og gi turistene et godt førsteinntrykk og levere litt mer enn turisten forventer. Vi må alle være Florøambassadører. Turister på båttur eller bobiltur forteller videre på ferden om sine opplevelser, og de gode historiene må bli spredd videre både via jungeltelegrafen og sosiale medier.

Florø.no sin aktivitetskalender må holdes oppdatert, og en påminnelse hver 14. dag for å oppdatere kalenderen med arrangementer o.l. fra medlemmene bør lages som en rutine. Det ble nevnt at et eventbyrå (Escape Travel i Oslo?) har laga 4-5 dagers Florøtur med ulike overnattingssteder og attraksjoner. Dette er ønskelig fra lokal aktør i fremtiden også. Fjordkysten mater eventbyråer som nevnt over med informasjon, og så lager de til pakketurer.

Det ble bestemt for et bedret samarbeid på tvers av aktørene, at Byen vår Florø oppretter en Facebookgruppe for aktørene som jobber mot reiseliv. Der kan aktørene oppdatere hverandre på små- og store arrangementer, tilbud og diverse, slik at de kan videreformidle til turistene som kommer.

Måløy Vekst takker for møtet! Gi gjerne tilbakemeldinger og innspill om det er noe som er glemt.