Referat fra evalueringsmøte for reiselivsaktører i Florø

Referat fra evalueringsmøte for reiselivsaktører i Florø

Mandag 27. september

Oppmøte: 12 stk., inkludert Frank-Willy og Anette fra Måløy Vekst og ordfører Ola Teigen

Våren 2021 fikk Måløy Vekst i oppdrag fra Kinn kommune å kartlegge reiselivsaktørene i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skulle omfatte reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst har samarbeidet med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap.

Til tross for at oppdraget fra Kinn kommune er avsluttet, ønsket vi å samle aktørene og høre hvordan sommersesongen har vært. I forkant av sesongen hadde vi et møte med forberedelser.  

Møtet ble lagt opp med en åpen dialog, hvor hver og en person fikk fortelle om sin erfaring fra sommeren. De to siste sesongene har vært spesielle på grunn av pandemien, og mange har måttet omstille seg.

I Florø er oppfatningen at de fleste reiselivsaktørene har vært mye bedre forberedt i år enn det de var i fjor. Fjordkysten fikk på plass et etterlengtet kart over byen med attraksjoner og aktiviteter, noe som har hjulpet mye for å informere turistene. Kartene har blitt delt ut til hotellene, på turistinformasjonen og i gjestehavna/bobilparkeringen. I fjor var resepsjonistene på hotellene like mye turistinformasjon som hotellansatt, og det gikk mye tid til å kartlegge på egenhånd hvilke tilbud som fantes. I år var det avklart på forhånd og mye lettere å informere videre. Fjordkysten laget også til eget kart over øya Kinn hvor det har vært mange besøkende i år.

Fjordkysten har laget til nye aktivitetstilbud denne sesongen som har vært positive tilskudd. Rundt 400 har deltatt på fyrsafari og rundt 300 på pilgrimscruise. Det har vært jevnt med trykk på turistinformasjonen, og spesielt de dagene med pilgrimscruise har det vært hektisk. Det var lenger åpningstider i år, noe som har ført til bedre service for de som har kommet innom. Turistinformasjonen har også vært havneverter i periodene det har gått mange båter. På grunn av ombyggingen i havna har det vært uoversiktlig og det har vært behov for hjelp til å orientere seg til riktig båt.

Atløy sin fyrsafari var en av de nye tilbudene i år, og har fått en kjempegod førstesesong med mange lokale grupper som også tok turen. Litt utfordringer i begynnelsen med mat og matservering da det er en lengre tur, men der er det enkle grep som kan gjøres for å kunne tilby mat til videre satsing.

Overnattingsstedene har hatt godt belegg i sommer. Forskjellen fra i fjor var at i år kom ikke «smellet» med turister. En jevnere flyt med turister ga bedre opplevelse og bedre service. De følte seg også bedre forberedt.

Gjestehavna og bobilparkeringa har økt sine gjestedøgn betraktelig i pandemi-perioden. Det er tydelig at turistene har benyttet seg av bobil og båt på sine innenlands ferier. Det er et ønske om internett til turistene, og søknad er inne hos kommunen.

På Kystmuseet har det vært helt ok besøkstall, men ingen rekordsommer. På grunn av det fine været som har vært, har ikke turistene valgt å gå inn på museum. Aktiviteter for barnefamilier er populært, men må legges opp enkelt, som for eksempel flo og fjære-tema. Ledergruppa på museet er relativt nytt og har nå fått erfaringer til videre utvikling. Samarbeid med hotellene og andre aktører er viktig for å synliggjøre stedet. Dessverre er tilkomstveien vanskelig, både å finne frem og med tanke på parkeringsplasser og boligfeltet like ved. Det er svært ønskelig å få til en bedre løsning.

I handelsnæringen har det vært en god sommer med en flott gate og mye aktivitet. Det har vært god omsetning og gode tilbakemeldinger. Et levende sentrum skaper kjøpeglede. Selv om det ikke var representanter til stede fra restaurant- og matbransjen, har vi fått gode tilbakemeldinger på at det har vært gode tilbud for sultne turister og Florøværinger.

Tilbakemeldingene fra deltakerne på møtet er at det er positivt med nettverksmøter, og at det bør fortsette å arrangeres.

Utfordringer

  • Skilting (til turistinformasjonen, Kystmuseet, i havna, til Krokane camping)
  • Tilkomstveien til Kystmuseet
  • For kort sesong for turistruta i havnebassenget (stoppet 6. august)
  • Informasjon om stoppesteder på båtrutene

Måløy Vekst takker for oppmøte! Om det skulle være tilbakemeldinger på innhold eller fra andre aktører, ta kontakt.