Referat fra evalueringsmøte for reiselivsaktører i Måløy

Referat fra evalueringsmøte for reiselivsaktører i Måløy

Tirsdag 28. september

Oppmøte: 14 stk., inkludert Randi og Anette fra Måløy Vekst og ordfører Ola Teigen på Teams

Våren 2021 fikk Måløy Vekst i oppdrag fra Kinn kommune å kartlegge reiselivsaktørene i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skulle omfatte reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst har samarbeidet med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap.

Til tross for at oppdraget fra Kinn kommune er avsluttet, ønsket vi i Måløy Vekst å samle aktørene og høre hvordan sommersesongen har vært. I Måløy er det ventet 22 cruiseanløp i sesongen 2022, og Måløy Vekst vil ha en koordinerende rolle inn mot aktiviteten i sentrum. Måløy Vekst vil derfor fortsette å ha en rolle inn mot reiselivsaktørene fremover, og det er viktig å få informasjon om sesongen som har gått og hva vi bør jobbe videre med.

Møtet ble lagt opp med en åpen dialog, hvor hver og en person fikk fortelle om sin erfaring fra sommeren. De to siste sesongene har vært spesielle på grunn av pandemien, og mange har måttet omstille seg.

Kråkenes fyr og Skongenes fyr har hatt gode besøkstall. Kråkenes fyr har hatt fullt belegg på overnatting, men gjestene booker seg oftest bare til et døgn. Turister kommer langveisfra for å oppleve fyrovernatting og det er gode tilbakemeldinger. Kafeen har vært åpen i sommer med gode besøkstall. Utfordringen ved Kråkenes fyr er parkeringsmuligheter og toaletter.

På Ulvesund fyr har det vært fullt belegg nesten hele sommer, og det har vært aktiviteter og mattilbud. En god opplevelse, hvor mange gjester velger å være flere døgn enn et. Det er viktig å synliggjøre at Måløy har overnattingstilbud som dette, da det både er unike tilbud på fyrene og gode alternativer om de andre overnattingsstedene har fullt belegg. 

Turistinformasjonen i Flow studio har vært en positiv opplevelse med en jevn strøm av turister innom. Mest besøk på dagtid. Flere har vært innom for attraksjoner og aktiviteter fordi de har vært i området flere dager. Lokale aktører som har stilt ut sine produkter i studioet har blitt tatt vel imot. Utfordringer som har blitt tatt opp av turister er åpningstider i sentrum (frisører på lørdager), mattilbud som er lite samordnet (alle stengt samme dag) og transportmuligheter. Turistinformasjonen skaffet noen sykler i sommer som har blitt noe utleid. Turistene har gitt gode tilbakemeldinger på området ellers.

Sjøbris Adventure har hatt større pågang enn i fjor, men har selv markedsført seg lite pga. liten tid i tillegg til hverdagsliv med jobb. Gode tilbakemeldinger på kajakk og tilbudene de tilbyr.

I Refvika på Refviksanden har det vært ekstremt stor pågang i sommer. Det har vært så stor pågang at det har tært på kreftene til de som jobber frivillig i bygdelaget og som har hatt sommerjobb. Det er utfordrende på fine soldager å få bilavviklingen til å gå på en god måte, og med 4000 besøkende på en dag er sanitæranlegget for lite. En diskusjon ble rundt parkeringsavgift (turister vs. lokale innbyggere) og å ta seg betalt.

En gjentakende oppfordring til reiselivsaktørene er å ta seg betalt for tjenestene de tilbyr. Sammenlignet med andre steder er det lite verdiskaping på attraksjonene, og enkle grep kan få inntektene opp.

Ellers i sentrum har det vært positive tilbakemeldinger på turistene. Det har vært fullt belegg på Thon hotell, men igjen kommer de gjentakende utfordringene til syne med at turistene ønsker et sted å spise og at skiltingen er for dårlig. I sentrum er det til neste sesong planlagt flere nye spisesteder, og fremover vil oppgraderingen av Gate 1 bli et løft. Thon Hotel har også planer om å fornye fasaden på sitt bygg, men det er en utfordring med lite eller ingen ledig arbeidskraft i området for øyeblikket.

Explore 62 North har hatt en kjempesesong. De ønsker, for seg selv og andre reiselivsaktører med båt, fast plass i havna hvor de kan møte turistene som skal på tur. Det er per i dag vanskelig å få til dette og en utfordring for virksomheten.

Måløyraidmuseet har meldt om en fin turistsesong, en av stedene med lengst åpningssesong (20. mai – 20. september). Litt færre turister enn tidligere, men med bra sommervær velger de fleste å holde seg utendørs. Nå som pandemien er over åpner det seg for flere grupper, også utover høsten. Gode tilbakemeldinger fra besøkende!

I løpet av møtet kom vi mange ganger inn på kommende sesong i 2022 hvor det er planlagt en cruisesatsing i Måløy. Måløy Vekst har tatt på seg en koordinerende rolle for aktivitet som skal skje i sentrum, og vil i tiden fremover jobbe for å skaffe oversikt over aktører og muligheter for aktivitet. Det er mange som sitter med mange spørsmål angående dette, og vi vil komme tilbake med invitasjon til et eget møte om cruisesatsingen. Det kom flere gode innspill inn mot satsingen som referent har valgt bort i dette referatet. Innspillene er skrevet ned og blir tatt med videre i planleggingen mot neste sesong. Møtet om cruiseturisme er planlagt i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Utfordringer

  • Transportmuligheter for de som ikke har egen bil
  • Mattilbud. Serveringsstedene holder stengt samme dag
  • Skilting (til Thon Hotel, tømmestasjon for bobiler)
  • Åpningstider i sentrum
  • Sanitæranlegg (i sentrum, på Refvika, Kannesteinen og Kråkenes)

Måløy Vekst takker for oppmøte! Om det skulle være tilbakemeldinger på innhold eller fra andre aktører, ta kontakt.