Referat fra møte med reiselivsaktører

Kannensteinen. Foto: Z3myr
Kannensteinen. Foto: Z3myr

Referat fra digitalt møte med reiselivsaktører i Kinn kommune

Måløy Vekst inviterte i samarbeid med Visit Fjordkysten og Kinn kommune til digitalt møte om reiseliv i Kinn kommune tirsdag 6. april. Møtet hadde ca. 30 deltakere.

Kinn kommune har engasjert Måløy Vekst til å koordinere reiselivsaktiviteten i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skal omfatte reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst skal samarbeide tett med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap.

Ordfører Ola Teigen åpnet møte og fortalte kort om status. Han la vekt på at reiselivsaktørene i Kinn kommune må arbeide sammen for å vise frem det flotte vi har i området av ulike attraksjoner. Ordføreren ga informasjon om at reiselivsaktørene bør se på hvilke midler det går an å søke på, da reiselivsprosjekter er en prioritet hos virkemiddelapparatet pga. situasjonen vi er i. Det finnes ulike fond og kompensasjonsmidler som kan være aktuelle. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke kanaler man kan søke.  

Daglig leder i Visit Fjordkysten, Marita Solheim, tok videre ordet og fortalte om tankene rundt årets sesong. Visit Fjordkysten satser sterkt, da Vestlandet tronet i øverste sjiktet i fjorårets sesong, og det er spådd like mange – om ikke fler – turister i år. De har allerede annonsert Norgeskampanje 2021 på store digitale flater, med fokus på at nordmenn i andre områder enn vår egen region skal velge Vestlandet som feriedestinasjon.

Planlagte tiltak fra Visit Fjordkysten:

 • Brosjyrefolder med kart og høydepunkt, egen for Måløy og for Florø.
 • Reiseguiden 2021
 • Kystguiden 2021-2022. Blir produsert i samarbeid med A til Å.  
 • Film og foto som virkemiddel i markedsføring for medlemmer. Filming av høydepunkt opplevelser; attraksjoner, vandring, fyr, båtliv etc.
  • Mål: Styrke kvalitet på fotomateriell for destinasjonen og medlemmer + lage flere tema- og produktbaserte filmer for salgsutløsende markedstiltak.
 • Turistruter i Florabassenget – utvida sesong og/eller nye ruter.

Det er stort fokus på enkle opplevelser, og mange ønsker opplevelser litt utenom det de har tilgang på hjemme. Stormwatching, rib-turer, flotte fjellturer og landskap som tar pusten fra deg.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, snakket deretter om hva som ligger i oppdraget som Måløy Vekst har fått, og hva planen er videre. Første steg er kartlegging av reiselivsaktører, som Måløy Vekst begynte med før denne samlingen, for å få en oversikt. Hva er behovet til aktørene? For å finne riktig tiltak for bedriftene er det viktig at dere bruker oss i Måløy Vekst og gir tilbakemelding på behov slik at vi kan tilrettelegge for det så langt det lar seg gjøre. Vi har fått flere tilbakemeldinger om ønsket hjelp til markedsføring, og e-post om dette er sendt ut.

Den siste timen i møtet ble åpnet for diskusjon blant deltakerne i møtet hvor det kom flere gode innspill.

Et av de store temaene ble bærekraftig reiseliv, og hva det innebefatter. Lokal mat, lokale råvarer og gode forbindelser lokalt for transport til attraksjoner er noen eksempler. Det handler om å legge til rette for bærekraftige reiser i flere ledd. Vi må jobbe sammen for å lage et produkt av Kinn kommune vi kan selge når turistene kommer, et unikt produkt av kystkulturen vi har med den uberørte naturen og hva vi kan tilby fra den.

Et annet tema var helårsturisme og hvordan vi markedsfører oss utenom sommersesongen. Reiselivsaktiviteten bør ikke opphøre når fellesferien slutter, da det er mye potensial høst og vår også. Da kan mindre puljer få enda mer kvalitet i tilbudet, og aktørene kan satse på lokal mat, andre type tilbud som stormwatching i stormsesongene, jakttilbud på Svanøy og andre aktuelle steder etc. Summen av dette viser at det er masse potensial blant aktørene, det må settes i system og markedsføres riktig.

Et siste stort tema var verdiskapning og hvordan turister legger igjen penger. Bobilturister og vanlig båtturister benytter seg mye mer av de lokale stedene kontra cruiseturister. Når turistene kommer er det viktig at vi har noe å tilby, at kasseapparatene er åpne slik at turistene kan bruke penger. Igjen er samarbeid på tvers et viktig punkt. Pakketurer med attraksjoner, mat og drikke, opplevelser. Vertskapsrollen ble også nevnt som spesielt viktig, samt å sikre lokal forankring.

Måløy Vekst skal videre jobbe konkret med å

 • Sette sammen mindre grupper med synergier som kan passe sammen for samarbeid
 • Sette opp temamøter for små grupper
 • Lynkurs i markedsføring
 • Jobbe med forskjellige type pakkeløsninger knyttet til årets sesong
 • Transportløsninger
 • Jobbe videre med informasjonsmateriell

Reiseliv skaper bolyst, det skaper arbeidsplasser og gode arenaer. Det er viktig å tenke samarbeid og hvordan vi best mulig kan jobbe sammen. Det vi gjør fremover legger grunnlaget for videre satsning de kommende årene.

Måløy Vekst takker for deltakelse og gode innspill på møtet, og håper dere tar kontakt med spørsmål og/eller tilbakemeldinger!