Foto: Z3myr

Reiselivssatsing i Måløy

Vågsøy kommune og kysten vår har et uutnyttet potensiale for vekst og verdiskapning i reiselivsnæringen. Vågsøy har mye å by på både når det gjelder naturopplevelser, historie og tradisjon innenfor fiskeri, samt nye muligheter med etablering av verdens første skipstunnel som vil gi økning i småbåtturismen, samt flere anløp av hurtigruteskip og hurtigbåter. Og så har vi planene om et nytt spektakulært hotell med kulturhus og badeanlegg i Måløy som vil kunne bli en reiselivsmotor i kommunen.

Del dette PROSJEKTET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Men det er nødvendig med en samordnet innsats og at noen jobber systematisk med reiseliv på et overordnet nivå. Måløy Vekst har derfor startet et reiselivsprosjektet som har som målsetting å få flere turistbesøk, flere reiselivsbedrifter, økt handel og ikke minst økt trivsel og bolyst for lokale innbyggere og næringsliv. Turisme henger tett sammen med sentrums- og byutvikling og vil skape bolyst.

Måløy Vekst har våren 2018 inngått et samarbeid med unge ledertalenter fra Emergence – School of Leadership i Oslo. Disse studentene studerer moderne prosjektledelse og skal jobbe syv uker med Måløy Vekst sin nye turistsatsing på kysten. Kystområdet skal synliggjøres gjennom nye konsepter, strategier og felles identitet. Oppdraget er å skape innledende strategi og posisjoneringsarbeid for turistsatsningen i Måløy-regionen, fremstilt visuelt og konseptuelt.

Les mer om arbeidet til studentene her: https://destinasjonmaloy.wordpress.com/