Nyheter fra aksjonærer: Skipskompetanse prosjekterer ombygging av offshore fartøy til bærekraftig skjellhøstefartøy for TAU Tech

Skipskompetanse har i lengre tid assistert TAU Tech i deres arbeid med å utvikle ett fartøy som plattform for deres patenterte skånsomme skjellhøsteutstyr.

Rederiet har sett på og vurdert flere fartøy i denne prosessen og Skipskompetanse har sammen med andre bistått dem med dette arbeidet ved å skissere løsninger og vurdere fartøy.

Etter at Ocean Duke ble valgt har vi utarbeidet nødvendige arrangement, ombyggingsbeskrivelser og skal videre levere nødvendige tegninger, beregninger og produksjonsunderlag for ombyggingen på Fiskerstrand Verft.

Det er også positivt at vi kan bidra med å konvertere overflødig offshoretonnasje til nytt bruk innen bærekraftig fiskeri eller høsting.

Skipskompetanse har god erfaring med flere typer fiskefartøy og design av flerkombinasjonsfartøy. Dette prosjektet er imidlertid spesielt spennende da fiskemetoden er helt ny og utstyret for håndtering er utviklet underveis i prosjektet.

I og med at fiskemetoden er ny og utstyret er under utvikling er det ingen som sitter med fasiten på hvordan fartøyet skal arrangeres. Det krever et spesielt tett samarbeid på tvers av alle leverandører for å sikre ett godt sluttprodukt.

Vi håper dette prosjektet kan være med å sette en ny standard for bærekraftig skjellhøsting rundt omkring i verden.

«Vi har arbeidet tett med Skipskompetanse helt tilbake til valg av riktig offshorefartøy. Det har vært et langt og krevende nybrottsarbeid å finne optimal måte å tilpasse fartøyet til et helt nytt fangstredskap, kombinert med tradisjonell skjellfabrikk og fryseri. Vi er veldig fornøyd med designet og det endelige konseptet, og gleder oss veldig til å sluttføre detaljtegningene i lag med Skipskompetanse og sette dette i produksjon» Øystein Tvedt – Tau tech.

Måløy Vekst ønsker Skipskompetanse lykke til videre med arbeidet!