Strategiplan for Måløy Vekst

Måløy Vekst jobber ut fra en strategi som er utarbeidd og vedtatt av styret i Måløy Vekst