Kartlegging for utplassering av studenter i næringslivet

Utplassering av studenter i næringslivet tilfører næringslivet ny kompetanse og gir økt rekruttering. Måløy Vekst kartlegger i disse dager hvilke bedrifter i regionen som kan være aktuelle for utplassering av studenter.

18. og 19. mai har vi sammen med professor i akvakultur ved NMBU, Øyvind Øverli, og studenten innen akvakultur, Birte Una Songedal Liset, besøkt flere bedrifter i dette fagfeltet.

Første dag ut besøkte vi Slakteriet og Havlandet Marin Yngel hos INC Gruppen i Florø. Slakteriet er et av Norges største slakteselskaper med store anlegg i Florø og Brekke, og ca. 100 ansatte. I 2023 skal det bygges et nytt topp moderne slakteri med produksjonslinjer for filetering og videreforedling av produkter, strategisk plassert hos industriklyngen INC. Havlandet Marin Yngel har 20 års erfaring med landbasert oppdrett av torsk, og har produsert 7. generasjon av den landbaserte oppdrettstorsken. De har god erfaring med akvakultur studenter fra Måløy videregående skole. Nå skal de bygge verdens største torskeyngelanlegg. I tillegg satses det på landbasert oppdrett av laks. Havlandet RAS-pilot er andre aktør i landet som har produsert slakteklar laks med RAS-teknologi. Behovet for studenter innenfor mange fagretninger er stort!

Dag 2 av studietur til bedrifter som ønsker studenter innen fiskeri og akvakultur, besøke vi Statt Torsk på Stadlandet, Babord Group, Gadus Group og Ecobait i Måløy. Statt Torsk har hatt en eventyrlig vekst og gått fra 3-21 ansatte på ett år. Selskapet har 2 lokasjoner på Stokkeneset og Rekvika, men har ambisjoner om 6 lokasjoner innen 2024. Statt Torsk har 3 lærlinger innen akvakultur fra Måløy videregående skole. Vi fikk nyttig og lærerik omvisning av to meget hyggelige og engasjerte ansatte ved oppdrettsanlegget i Rekvika. Sjømatselskapet Babord Group og torskeoppdrettsselskapet Gadus samarbeider om nytt slakteri og prosesseringsanlegg for torsk på Raudeberg. Anlegget skal bli verdensledende innen slakting og prosessering av torsk, og første fase av anlegget skal stå klart allerede til høsten. FoU-bedriften Ecobait, som har samarbeidet tett med NMBU i mange år, forsker på bærekraftig agn til lineflåten, og har planer om å bygge fabrikk. Det er med andre ord et hav av muligheter for studenter innen fiskeri og akvakultur i Måløy-regionen!

Dette var første besøksrunde i kartleggingen av bedrifter til Studentprosjektet. Behovet for arbeidskraft i vår region er stort, og flere fagfelt skal kartlegges.