Vellykket åpent forum for plan og byggesaker

åbent forum for plan og bygg

Måløy Vekst og Kinn kommune inviterte i dag til åpent forum for plan og byggesaker i Fjordshipping sin koselige kantine. Dette ble et veldig bra og konstruktivt møte med over 40 engasjerte medlemmer fra næringslivet. Forumet ble ledet av Plansjef Heidi Dyrøy, kommunalsjef Rolf Bjarne Sund og kommuneplanlegger Anders Espeset fra Kinn kommune. 

Rolf Bjarne Sund startet møte med introduksjon av den nye planavdelingen og satte fokus på at søknadsprossessen skal være så fleksibel som mulig, og at muligheten for å få til møter med kommunen også skal være fleksibel.

Heidi, Rolf Bjarne og Anders var enige om at respekt for hverandre, dialog og tett samarbeid med næringslivet er veien å gå og utfordret de fremmøtte til at komme med innspill og kommentarer. Det ble en veldig bra og konstruktiv diskusjon om ønsker, avstemning av forventninger og det kom også en oppfordring til kommunen om at ta kontakt hvis der er områder hvor byggherrer, entreprenører og konsulenter kunne være med til at få til kommunale byggplaner.  

 

Måløy Vekst ser frem til at bistå i samarbeidet mellom Kinn kommune og lokaler aktører.