Mowi søker forbedringskoordinator og vedlikeholdsingeniør