Likviditetsstyring i krisetider

Likviditetsstyring i krisetider webinar

COVID-19 har «over natta» endra dei økonomiske utsiktene for mange verksemder frå svært gode til svært utfordrande.