Oppsummering fra Kick off møte sentrumsforening 31.jan.