Oppsummering fra Kick off møte sentrumsforening 31.jan.

kick off møte kollage
fyldt sal til møte om sentrumsforening i Måløy

Over 50 deltakere og mange spennende innlegg på Måløy Vekst sitt Kick off møte for sentrumsforening

Det var kjempegodt oppmøte og Fjord shipping sin kantine var full når Måløy Vekst inviterte  til kick off møte for sentrumsforening. 

kick off møte d. 31.01

Over 50 deltakere møtte opp og det store deltakertallet reflekterer positive tilbakemeldinger Måløy Vekst har fått fra både butikkeiere og gårdeiere de siste ukene. “Ja vi er med” har det vært enstemmig fra alle butikkeiere og gårdeiere i både Måløy og Deknepollen.  Noen av innspillene vi har fått fra lokale gårdeiere og butikkeiere er at en sentrumsforening må arbeide med å synliggjøre byen og tilføre mer trafikk til butikkene, styrke kommunikasjonen mellom gårdeiere og kommune og ikke minst å fylle ledige lokaler. 

Ifølge sentrums-ekspertene Jan Willy Føreland, Kristin Gustavsen og Natural State AS er en felles interesse i å styrke lokalområdet vårt og viljen til å samarbeide mot felles mål avgjørende for å få suksess med en sentrumsforening. Denne viljen og fellesinteressen har gårdeierne og butikseierne vist og har satt startskuddet for en felleskurs mot å styrke Måløy og Deknepollen i lag!

Mange meldte seg på til en ny sentrumsforening rett etter møtet og Måløy Vekst har siden mottatt en jevn strøm av påmeldinger fra gårdeiere og butikkeiere. Hvis du var forhindret i å delta på møtet oppfordrer vi deg å sende  oss en e-post og melde deg på.

Les oppsummeringen fra møtet nedenfor og last ned presentasjoner som var brukt i møtet.

Cruisesatsning i Måløy 2020

Sølve Oldeide fra Nordfjord Havn kunne desverre ikke være med på møtet, men har opplyst til Måløy Vekst at skipet Balmoral kommer til Måløy d. 20. aug i 2020 med 1300 Britiske gjester. Cruisesatsningen krever god koordinering og god informasjon til gjestene og kan være en gylden mulighet for
å sende 1300 ambassadører ut i verden for å formidle Måløy som et attraktivt reisemål. Nordfjord Havn vil bruke 20. aug som en målestokk for fremtidige cruise-anløp i Måløy.

For de butikkene som har lyst på å tilby Tax-Free shopping i forbindelse med turist-sesongen har Måløy Vekst funnet ut at det er en gratis og enkel tjeneste å implementere. Butikkene fyller ut et skjema, resten ordner gjesten selv.  Marketsførings-materiale er også gratis.

Tilmelding til Tax-Free tjenesten

Valg av marketsføringsmateriale

kick off møte d. 31.01

kollage til sentrumsforening
amund gotteberg

Amund Gotteberg - hvorfor trenger vi en sentrumsforening?

Amund Gotteberg gårdeier, butikkeier, formann for Handelsforening var først til å presentere. Amund har vært med i Måløy Vekst sin prosjektgruppe sammen med Bente Jørgensen, Synnøve Berg Svarstad og Linda MacDonald. 

kick off møte d. 31.01

Gotteberg pointerte at en sentrumsforening er viktig for å styrke både Måløy og Deknepollen i forhold til felles udfordringer som netthandel og handelslekkasje til andre byer. Det er viktigt å skape et levende og interessant sentrum som alle trives i og har lyst på å besøke. I forhold til å bidrag finansielt er det veldig viktigt at dette ikke ses som en kostnad, men som en investering i utvikling. Folk ønsker å bo urbant og sentralt og en utvikling av sentrum er derfor også viktig for å attraktive arbeidstakere til å synes Måløy er et spennende sted å bo.

Organisering og finansiering er ikke på plass enda. Det er viktig at alle gårdeiere og butikkeiere som er interessert i en sentrumsforening melder sin interesse slik at et arbeidende styre kan diskutere konkrete organisering og finansiering. 

Jan Willy Føreland

Jan Willy Føreland er prosjektleder for WSP Norge og har over 20 års erfaring med sentrumsutvikling og å koordinere samarbeidet mellom kommune og gårdeiere.

kick off møte d. 31.01

Jan Willy forklarte i møtet at en av grunnene til å de har lykkes med sentrumsutvikling på Sørlandet er SAMARBEID – Alle jobber for en felles sak, snakker med en felles stemme og viktigst av alt: Snakker med hverandre!

Det er økonomien som driver sentrumsutvikling og det er viktig å bygge noko som det er lønnsomhet i. En sentrumsforening skal legge til rette for å gårdeiere kan investere og se avkast av investeringen deres. Det er essentielt at gårdeierne er med på sentrumsutvikling for dei sitter på virkemidlene.

Sentrumsutvikling er komplisert prosess, og suksess avhenger ikke av gårdeiere alene. Kommunen er også en viktig medspiller. Det er samarbeid mellom de private aktørene og kommune som gjør at sentrumsutvikling blir realisert. 

En effektiv måte å få gang i konkret utvikling av en by er ‘Kaffe-metoden’ forklarer Føreland. Ta en uformel pråt,  lytt til hverandre.

Se Jan Willy Førelands presentasjon fra møtet her

Rapport: Grunneiersamarbeid for gjennemføring av byutvikling

Kristin Gustavsen

Kristin Gustavsen er Adm. Dir. for Norsk sentrumsutvikling og daglig leder Stavanger sentrum AS.

Norsk Sentrumsutvikling er et nettverk av norske byer som arbeider med sentrumsutvikling

kick off møte d. 31.01

kristin gustavsen

Kristin Gustavsen forklarte at en sentrumsforening krever en ledelse og at det er både et viktig og vanskelig
jobb å lede en sentrumsforening. Det viktigste utgangspunkt er å avklare om der er vilje og mot til endring og at alle er helt ærlige på aktuelle utfordringer.

Gustavsen forklarte også at lokale varehus bør ses som en medspiller og at alle må heie på hverandre og skape
gode historier om lokalsamfunnet vårt.

Det er viktig å stå sammen og samarbeide fordi mye større utfordringer kommer fra økt mobilitet. Folk er ikke
geografisk lojale lenger og har et bredere tilbud fra netthandel og profesjonelle konkurrenter en noensinne tidligere.

Istedenfor å se kjøpesenter som en konkurrent så må et by-sentrum drives som et velfungerende kjøpesenter.

I mange land blir et lokalt sentrum vedlikeholdt og utviklet ved at butikkeiere og gårdeiere blir medlemmer av BID
= Business Improvement District. Medlemmene betaler da et obligatorisk beløp for å sikre utvikling. Slike obligatoriske avgifter er ulovlige i Norge så her har Stavanger AS vært med til å utvikle CID-modellen = City Improvement District som beror på frivillig deltakelse og investering i sentrum. Denne fremgangsmåten går blant annet ut på å dele byer opp i distrikter så gårdeiere og kommune kan jobbe med konkrete områder av en by.

Gustavsen forklarte at det er 3 viktige elementer som må inngå i samarbeidet om å styrke sentrum:          

1. Tilllit – Forståelse – Anerkjennelse      

      2. Ressurser – Unngå «sulteforing». Alle må legge noko i potten. Dette er ikke bare et spørgsmål om
økonomi. Det kan også være kompetanse.
     

      3. Koordinering

Hovudoppgaven er å styrke sentrum gjennom samarbeid. Deloppgaver i forhold til hovedsoppgaven må initieres, leveres, skaleres og ikke minst må effekten måles. For eksempel kan effekten måles gjennem SSB. Er der flere
folk i sentrum? Parkerer flere i byen? Kjøper flere gavekort?

Helt sentralt er at noe skjer veldig fort!! Sett gravemaskin ut i gaten så folk ser det skjer noe. 

Se presentasjon fra Kristin Gustavsen her

natural state as

Natural State AS

Natural State AS var representert i møte av prosjektlederne Martin Hagen, opprinnelig fra Måløy, og Emil Bjerke. Begge bor i Oslo. 

kick off møte d. 31.01

Hagen og Bjerke fra Natural State har to ganger tidligere jobbet frem flotte prosjektrapporter i Måløy i samarbeid med Måløy Vekst og Emergency School of Leadership i Oslo. Studenter som har vært med på prosjektene har mottatt toppkarakterer. Hagen og Bjerke forklarte at de flotte resultatene særlig må ses
som resultat av at næringsliv og innbyggere i Måløy har åpnet alle dører for de studerende og har informert, hjulpet og veiledet. Mange av disse studerende jobber nå i Natural State AS.

De vellykkede rapportene har hatt en veldig positiv innvirkning på Måløy sitt rykte som innovasjonsorientert by blant studenter og personale på Emergency School of Leadership  i Oslo. Også i forhold til sentrumsutvikling er det åpnet opp for å etablere et utviklingsprosjekt sammen med skolen og de to prosjektlederne Martin Hagen og Emil Bjerke.

Natural State har en særlig innovativ innfalsvinkel til sentrumsutvikling. Blandt annet jobber de med å etablere
ByLabber. En ByLab er et fysiskt lokale plassert sentralt i en by. ByLaben er en arena for å en god bysammen, hvor samarbeid og bred involvering er i fokus.


Les mer om Bylab og andre flotte resultater fra Natural State her.

Laser Tag i Måløy

I oppstartsfasen til prosjektet med sentrumsforening fikk Måløy Vekst besøk av Mathias Refvik Henriksen som hadde en veldig spennende ide.

kick off møte d. 31.01

laser tag i høj oppløsning

Mathias Refvik Henriksen kom innom Måløy Vekst for å gi oss innspill til hva som kan få ungdommer til å bruke byen mer. Innspillene var både interessante og mangfoldige. Etter dette har Mathias Refvik Henriksen, Sebastian Kvalheim og Thierry Weemol i Splitt Bowling gått sammen for å etablere et Laser-tag rom i ‘Nille-bygget’ i Måløy. Mathias forklarte i møtet at et Laser-tag rom er likt paint-ball, bare uten all malingen. Thierry Weemol opplyste i møtet at ryktet om et Laser-tag i Måløy har nådd Ålesund. Flere har allerede ringt fra Ålesund for å høre når de kan komme og besøke Laser-Tag rommet i Måløy.

Les mer om Laser-tag rommet i Måløy

Følg med på Facebook

fjordenes tidende

Ny spennende app fra Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende lanserte 31. jan digital versjon av #eghandlerlokalt kampanjen. 

kick off møte d. 31.01

Rune Henden fra FJT informerte i møtet at #eghandlerlokalt kampanjen har vært en kjempe suksess og at andre aviser no er begynt å kopiere konseptet. #eghandlerlokalt kampanjen går ut på å styrke lokale butikker. Når noen handler lokalt kan de fylle ut et skjema i butikken, så har de mulighet til å vinne en penge-premie som gjør å de kan shoppe mer. I 2020 blir det enklere å delta i #eghandlerlokalt kampanjen for no lanserer Fjordenes tidende en app som gjør å du kun skal skanne en QR kode for å være med i loddtrekningen av premiene når du handler lokalt. Kampanjen er til for å støtte lokale butikker og mange av de annonsepengene som Fjordenes Tidende får inn gir de ut igjen til heldige vinnere! Kampanjen må sies å være en suksess for i 2019 ble butikkannonser vist 30 millioner ganger.