Uttalelse om kystvegen Måløy- Florø, fylkesveg 614 Svelgen-Indrehus