Måløy Vekst sitt innspill til budsjett- og økonomiplan for Kinn kommune