Frokostmøte 14.10

Avslutningsvis fortalte daglig leder av Skipskompetanse, Per Jørgen Silden om da de ble tildelt prisen "Ship of the year 2020"

Hei og takk til alle som møtte opp både fysisk og digitalt på frokostmøtet vi arrangerte i dag onsdag 14. oktober. For dere som ikke hadde mulighet til å være til stede kan dere lese referatet her.

Ettersom daglig leder, Randi Humborstad ikke hadde mulighet til å møte opp selv, fikk vi høre siste nytt fra Måløy Vekst av prosjektleder Frank-Willy Djuvik. Han kunne fortelle om planene Måløy Vekst for tiden jobber med, som blant annet etablering av sentrumsforeningen, Måløytreffet som vi skal arrangere i Bergen i slutten av måneden, SmartBy Måløy, Peak Måløy og Stad Skipstunnel.

På dagens møte var vi så heldige å få presentasjon av Innovasjons Norges’ seniorrådgiver Tom Genge. Han kunne fortelle om det nye satsingsprosjektet deres, SNU. SNU er et kompetansetilbud med minikurs, strategiverktøy og nyttige ressurser for de som skal jobbe med omstilling i praksis. Dette tilbudet ble etablert på grunn av Covid-19 siden flere bedrifter nå står i kriser og opplever store utfordringer. Dette er en tjeneste for små og mellomstore bedrifter som er klare til å ta tak i fremtidige utfordringer og muligheter for bedriften.  

Jacob Nødseth, leder for plan-, miljø- og næringsutvalget presenterte om ny politisk organisering i Kinn kommune og hva dette vil bety for næringslivet. Nødseth starter presentasjonen med en gjennomgang av NHO’s kommune-NM 2020 og viser gjennom dette at kommunen har utfordringer med folketallsnedgang og manglende attraktivitet, men kommunen har også muligheter som Nødseth mener overstiger utfordringene. Samtidig er næringslivet i kommunen offensivt og har en iboende omstillingsvilje som skaper verdier selv. Videre forteller Nødseth at plan-, miljø- og næringsutvalg består av 9 personer i Kinn kommune og at utvalget erstatter plan- og samfunnsutvalget med en klarere profil der de tydeliggjør miljø- og næringsdimensjonene. Utvalget har et ønske om å være på tilbudssiden og følge tettere med på relevante saker som skjer i kommunen. Utvalget mener det er behov for mer definert tid til politisk arbeid, at de skal delta på arenaer som er viktige for innbyggeren, næringslivet og kommunen, samt tett dialog med næringslivet og innbyggere. Les mer om NHO’s kommune NM her.

Konstituert daglig leder for stiftelsen MMR Ocean Blue, Trond Briskeby gav oss en oppdatering på bedriften hittil og deres planer fremover. MMR Ocean Blue utvikles i tett samarbeid mellom den marine næringen og det akademiske miljøet innen marin sektor, og vil arbeide med næringsrelevante prosjekter innen marin sektor. De skal også arbeide med FoU innen havbruk, fiske og fangst og nye marine næringer. Fokuset vil være innen biologisk produksjon, optimal utnyttelse av og verdiskaping knyttet til marint råstoff. MMR Ocean Blue jobber også tett med å få til en Aqualab som er et konsept som består av et modulbygg med blant annet våtlaboratorium, tørrlaboratorium med biobank og nødvending utstyr.  I tillegg til dette har stiftelsen inngått et samarbeid med Måløy Vekst om leie av prosjektleder Frank Willy Djuvik i en omstillingsfase. Bakgrunnen er at Stiftelsen har behov for bistand med prosjektadministrative oppgaver i forbindelse med endringer i sin organisasjon. Les mer her.

Videre på programmet var Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Måløy med Inger Vedvik Nygård, fungerende avdelingsleder og Gunnar Barmen Solvåg, lærer for maskinoffiser og styrerepresentant. Fagskulen har per dags dato ca. 60 studenter og er samlokalisert med Måløy Videregående skule og sikkerhetssenteret i Måløy. Nygård forteller at skolen tilbyr utdanninger innenfor dekksoffiser og maskinoffiser. Videre kunne hun forteller at en høyere yrkesfaglig utdanning hos de gir teorien til å løse internasjonale skipsoffisersertifikat på høyeste nivå, generell studiekompetanse og mulighetene til å ta bachelor/master. Maritim utdanning er sertifisert av NOKUT, Sjøfartsdirektoratet og DNV GL. Fagskulen i Sogn og Fjordane avdeling Måløy har topp moderne fasiliteter, inklusivt Norges mest moderne skipssimulator, hvor man har vil få en utdanning i verdensklasse i ordinære studium og som kurs i kurssenteret. Solvåg informerte oss om en intensjonsavtale som Fagskulen har inngått sammen med OFS-gruppen om utvikling av aquarelatert fagutdanning både på land og sjø. Les mer her

Per Jørgen Silden, daglig leder for Skipskompetanse avsluttet frokostmøtet med å fortelle om når de tidligere i år ble kåret til «Ship of the year 2020». Silden forteller at Ship of The Year er bransjens mest prestisjetunge fagjuryerte pris for norsk skipsteknologi og innovasjon. Prisen tildeles årlig til et norskbygget skip, ved et norsk verft. Det er Skipsrevyens lesere som hvert år nominerer kandidatene til årets skip og det er en fagjury som foretar kåringen. Skipsrevyens samarbeidspartnere for Ship of the year er NME, NTNU, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Maritime Bergen, Norske Skipsverft og Maritimt Forum. Skipskompetanse sammen med Rostein og Larsnes Mek Verksted vant prisen med skipet Ro Vision. Ifølge Silden er Ro Vision den første brønnbåten med hybrid fremdriftsløsning med batteri og NOx rensing. Det er også et smart skip som er spekket med ny norsk teknologi og erfaringsbaserte løsninger for å ivareta hygiene og fiskevelferd med fokus på kvalitet og leveranse av levendefisk.