Fagskulen avdeling Måløy

Fagskulen i Sogn og Fjordane avdeling Måløy er medlem av Måløy vekst. Fagskulen i Sogn og Fjordane maritim avdeling i Måløy tilbyr studier innenfor dekksoffiser (styrmann) og maskinoffiser (maskinist).

Maskinoffiser er utdanningen for deg som vil bruke hendene i hjertet av skipet. Her vil du lære å håndtere store maskiner og motorer for å få alt til å funke sammen. Som maskinoffiser må du jobbe effektivt og presist, tenke logisk og ha talent for det tekniske. Med denne utdanningen kan du jobbe som teknisk sjef både på skip, offshore og onshore.

Dekksoffiser er den som setter skuta på rett kurs. Utdanningen handler om navigering, lasting og lossing av skip, og du lærer om planlegging, vaktkommando og samarbeid. Styrmann, overstyrmann, los og kaptein er noen av de titlene du kan jobbe deg fram imot, og du får mange jobber å velge mellom, både nasjonalt og internasjonalt.

Fagskulen i Sogn og Fjordane avdeling Måløy har topp moderne fasiliteter, inklusivt Norges mest moderne skipssimulator. Her vil du få en utdanning i verdensklasse i ordinære studium og som kurs i kurssenteret.

Fagskulen i Sogn og Fjordane tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, slik at du som har fagbrev eller relevant praktisk erfaring, kan sikre deg spesialisert kompetanse til arbeidslivet. Et av grunnprinsippene våre er kvalitet i undervisning, og alle utdanningene våre er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). I tillegg jobber vi konstant i tett samarbeid med næringslivet i fylket slik at utdanningene er relevante og tilpasset behovet i offentlig og privat sektor.

Alle utdanningene tar to år på heltid. Utdanningen gir deg tittelen skipsoffiser, henholdsvis maskinoffiser/Dekkoffiser. Alle studiene kvalifiserer til lærer på yrkesfag.

Opptakskrav- en av følgende:

  • Fullført videregående opplæring med fagbrev. Fagbrevet må være relevant i forhold til studiet du ønsker.
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allment fag og tilsvarende lærerplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studier.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen og består fagprøven.


Les mer om fagskulen her