Offentlige stedsuavhengige arbeidsplasser må gjelde overalt