Arendalsuka: Havbaserte næringer er Norges fremtid- næringsbyen Måløy som eksempel

Møt oss på Arendalsuka! Måløy Vekst sitt arrangement “Havbaserte næringer er Norges fremtid – næringsbyen Måløy som eksempel” finner sted onsdag 17. august kl. 16.30-18.00 på nedre dekk bak i Visions of the fjords. Lett severing.

Havet bidrar til stor verdiskaping og mange arbeidsplasser langs hele kysten vår. Omtrent 30 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv skapes i havnæringene, og det er store muligheter for økt innovasjon, vekst og eksport i årene som kommer. Hvordan kan næringsliv og myndigheter legge til rette for videre bærekraftig vekst og verdiskaping? For å belyse dette temaet har Måløy Vekst invitert flere sentrale deltakere til seminar på Arendalsuka:
16.30-16.40: Hvordan skal vi lykkes med økt verdiskaping i havnæringene? v/daglig leder Måløy Vekst, Randi Humborstad
16.40-17.00: Verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av Måløy-regionen v/Maren Nygård Basso i Menon Economics
17.00-17.20: Distriktene er viktige drivere i verdiskapingen i Norge v/sjeføkonom i Sparebanken 1 Gruppen, Elisabeth Holvik
17.20-17.40: Regjeringens satsing på havnæringene v/Per Vidar Kjølmoen, fraksjonsleder for Næringskomiteen, Stortinget (Ap)
17.40-18.00: Fra visjon til innovasjon v/CEO i Sea Technology, Christian Carlson