Stad skipstunnel

Måløy Vekst samarbeider med Stad Vekst og Vanylven Utvikling om dette forprosjektet, hvor vi skal kartlegge og beskrive de nye mulighetene skipstunnelen vil gi for næringslivet, reiselivet og for de som bor her.

Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel. Tunnelen vil redusere risikoen for skipsulykker, redusere ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods og passasjerere. Stad skipstunnel vil knytte Vestlandet og kysten tettere sammen og kunne bidra til en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Stad skipstunnel vil muliggjøre hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund, noe som vil styrke videre næringsutvikling, mobilitet og sysselsetting på kysten. Stad skipstunnel som første skipstunnel i verden innebærer også et stort potensial for å tiltrekke seg mange besøkende. Planene har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet. Dette skaper nye forretningsmuligheter for reiselivsnæringen og positive ringvirkninger for øvrig næringsliv. Med cruiseanløp til både Måløy og Stad har man kundegrunnlag for stor aktivitet både i og rundt skipstunnelen. Kommunene og Kystverket samarbeider om å legge til rette for at steinmassene fra Stad skipstunnel skal brukes til tilrettelegging for nytt næringsareal og nye arbeidsplasser.

 

Måløy Vekst samarbeider med Stad Vekst og Vanylven Utvikling om forprosjektet «Ringvirkninger av Stad skipstunnel», hvor vi skal kartlegge og beskrive de nye mulighetene skipstunnelen vil gi for næringslivet, reiselivet og for de som bor her.

I prosjektet skal vi beskrive markedspotensial og konsept for reisemålsutvikling i det regionale nærområde til skipstunnelen. Vi skal involvere og ha dialog med interessenter for å kartlegge behov, muligheter og forutsetninger for økt mobilitet rundt Stad skipstunnel med hensyn til tilrettelegging for turisme, næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn. Og vi skal beskrive infrastruktur som må utvikles med hensyn til ønsket reisemål-, nærings- og lokalsamfunnsutvikling.