Grønn region Vestland

Grønn region Vestland er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, hvor målet er samarbeid mellom offentlige og private aktører for å sikre at arbeidet med grønn omstilling i Vestland kan skje raskere, bedre og enklere.  

 

Målsetningen er å finne fram til innovasjonsprosjekter og grønne verdikjeder som kan lykkes med å øke eksport og verdiskaping i Vestland. I kartleggingen gjort i Grønn region Vestland (2021) ble det definert 16 strategiske huber innen kategoriene maritim, marin (hav), bio og industriell med høyt potensiale for miljøvennlig og bærekraftig utvikling. De to havregionene Fjordane (Nordfjord, Sunnfjord og HAFS) og Sunnhordland består begge av sterke klynger med lang erfaring innen alle deler av fiskeri- og havbruksnæringen. 

Felles for hubene er solide, tradisjonsrike og lokalt forankrede bedrifter sammen med nye innovative selskaper som søker å utnytte og bygge videre på eksisterende produksjon og kompetanse som finnes i havregionene. 

Vestland fylkeskommune har bevilget 800.000, – til et fellesprosjekt mellom Havregionen Fjordane og Havregionen Sunnhordland fra Grøn Region Vestland. Måløy Vekst og Atheno på Stord er prosjekteiere og arbeider med å kartlegge grønne verdikjeder, etablere gode møteplasser og lage et strategisk veikart for de to havregionene innen august 2023.