smartby måløy

SmartBy Måløy

Del dette PROSJEKTET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Smartby Måløy

SmartBy Måløy prosjektet samler en del tidligere prosjekter og utfordringer som Måløy Vekst har jobbet med i ett felles prosjekt, og videreutvikler disse i et fremtids- og bærekraftperspektiv.

 

Prosjektet tar utgangspunkt i Kinn kommune og Vestland fylkeskommune sine overordnede målsetninger innenfor samfunnsutviklingen, og hvordan disse skal omsettes i praksis. Prosjektet tar utgangspunkt i innbyggerne og næringslivet sine behov, og hvordan vi kan ta i bruk digital teknologi og innovative løsninger for å gjøre samfunnet bedre å bo-, leve-, og arbeide i.

 

Vi har valgt å se på 4 områder i prosjektet. Disse er mobilitet, næringsutvikling, byplanlegging og tjenesteproduksjon. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Kinn kommune, næringslivet og andre samarbeidsaktører, og ser også på nye muligheter til å involvere både innbyggere og næringsliv i prosessene.

 

Prosjektet omhandler både små og store saker. Det kan være mindre tiltak som handler om utforming, utsmykking, estetikk og tilrettelegging av møteplasser og gode uteområder, eller det kan handle om større tiltak som eksempelvis tilgang på og bruken av areal til diverse formål i overordnede arealplaner eller etablering av lokale mobilitetsløsninger. Fellesnevneren for tiltakene vil være bred involvering, bærekraft, digitale verktøy og nye løsninger.

 

Vestland Fylkeskommune har støttet prosjektet med 1,45 millioner kroner

 

Styringsgruppen for prosjektet består av:

Randi Humborstad, Måløy Vekst

Frank Willy Djuvik, Måløy Vekst

Rolf-Bjarne Sund, Kinn kommune

Kristin Maurstad, Kinn kommune

Odd Gunnar Myhre, Kinn kommune

Kjell Fagna, Nordfjord Havn IKS

Sindre Kvalheim, Local Host AS

Øyvind Reed, Videonor AS

Einar Rune Sætren, Sætren AS

 

I tillegg kan det opprettes egne prosjektgrupper med deltagere fra aktuelle offentlige eller private virksomheter, frivillig sektor eller enkeltpersoner, for å gjennomføre enkelttiltak i prosjektet

 

Målsetting: Måløy-samfunnet har en utvikling der man legger til grunn fremtidsrettede og innovative løsninger for å løse samfunnsutfordringer innenfor mobilitet, næringsutvikling, arealplanlegging og tjenester. Prosjektet skal ferdigstilles innen 3 år, dvs. innen 2022.