Fiskeridirektoratet søker Rådgiver/Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 12. mai

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt.

Spennende stilling ved seksjon for akvakulturtilsyn og veiledning med kontorsted Rørvik.
Alternativt kontorsted Måløy eller Ålesund

Om stillingen

Deler du vårt engasjement for en bærekraftig og brukerrettet forvaltning av våre felles marine ressurser og marint miljø? Akvakulturnæringen er en næring i stadig utvikling, og vi søker deg som vil være med på å utvikle Fiskeridirektoratet som tilsynsmyndighet. Stillingen inngår i seksjon akvakulturtilsyn og veiledning som har ansvaret for det operative tilsynet mot akvakulturnæringen i Norge, hvor formålet er å sikre at næringen driver i tråd med gjeldende regelverk. Vi har tett kontakt med næringen og har en veiledningsfunksjon for å sikre rett forståelse av regelverket og likebehandling av aktører.
Stillingen er primært plassert ved vårt kontor i Rørvik, men dersom det ikke blir nok kvalifiserte søkere til kontorsted Rørvik vil søkere med ønske om kontorsted Måløy eller Ålesund bli vurdert.

Organisering 

Akvakulturnæringen er i vekst og får en stadig viktigere samfunnsøkonomisk rolle. Dette stiller store krav til Fiskeridirektoratet som forvaltningsmyndighet. Næringen er i stadig utvikling og denne stillingen er en del av vår strategi for å imøtekomme den utviklingen.
Fiskeridirektoratet har kontor langs hele kysten og har vært inne i en omorganiseringsprosess. Vi har gått fra å være regionbasert/geografisk inndelt til å bli en funksjonsbasert organisasjon. Dette betyr større og spisset fagmiljø og samarbeid på tvers av kontor i hele landet. Det krever også større selvstendighet i arbeidshverdagen da de nærmeste kollegaene kan sitte på andre kontor, og vi er derfor opptatt av å stadig utvikle de digitale verktøyene våre og vi bruker teams i samhandling.
Vi er på fysiske tilsyn i hele landet og en må regne med en del reiseaktivitet. Seksjonen har i dag 36 ansatte og nærmeste leder vil ha kontorsted Bodø. Vi utvikler stadig de digitale verktøyene våre og vi bruker teams i samhandling.

Arbeidsoppgaver

 • tilsyn med akvakulturnæringen i form av tilsyn på akvakulturanlegg og dokumentkontroll
 • tilsyn mot tjenesteleverandører til akvakulturnæringen
 • oppfølging av rømmingshendelser
 • sikre likebehandling og veiledning til næringsaktører
 • delta i grupper på tvers av fagfelt for å utvikle tilsyn
 • oppfølging av miljø og produksjonsstyring

Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav
 

I denne stillingen må du ha:

 • høyere utdannelse, som bachelor innen fagfelt marin biologi, naturfag o.l.
 • god evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig 
 • god kjennskap til bruk av digitale verktøy og evne til å sette deg inn i interne saksbehandlingssystem

I tillegg er det en fordel om du har: 

 • erfaring fra offentlig forvalting
 • kjennskap til akvakultur næringen
 • interesse for miljømessig og bærekraftig forvaltning 

Vi søker primært etter en person med erfaring men nyutdannede vil også være aktuelle.

Personlige egenskaper

Stillingen inneholder et bredt spekter av arbeidsoppgaver knyttet til en næring i stadig utvikling. Vi ser derfor etter deg som har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne. Videre er det en fordel om du trives med endring og omstilling.  I stillingen vil du få anledning til å samarbeide med kollegaer fra andre arbeidsområder og lokasjoner. Vi ser derfor etter deg som har evne til å jobbe tverrfaglig, og som trives med å dele kunnskap og erfaring med andre medarbeidere i organisasjonen. Er du i tillegg en person som viser initiativ og har god evne til selvledelse, vil du passe godt inn i denne stillingen.

Hvorfor velge oss?

Som vår nye kollega vil du få spennende oppgaver i en organisasjon i endring og utvikling. Du får stor mulighet til å utvikle deg sammen med faglig dyktige kollegaer, og vi har interne ordninger for videreutvikling.
Som ansatt i Fiskeridirektoratet får du en rekke fordeler:

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Dette innebærer blant annet 2 prosent innbetaling til pensjon, gode forsikringsmuligheter og gode boliglånsordninger.
 • Mulighet for inntil 2 dager hjemmekontor i uken.
 • Fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid samt muligheter for avspasering.
 • Hos oss kan du trene i arbeidstiden.

Stillingen er innplassert som rådgiver/seniorrådgiver, med lønn fra kr 550 000.- til kr 750 000.- per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Inkluderende arbeidsplass

Fiskeridirektoratet er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse og perspektiv for å løse vårt samfunnsoppdrag.  
Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke.


Andre opplysninger og bakgrunnssjekk

Alle som søker stillingen må søke digitalt. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. 
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.
Fiskeridirektoratet benytter Semac bakgrunnssjekk i sine rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.
For mer informasjon, kontakt rekrutterende leder Arnt Inge Berget på telefon (Norge +47) 41503209. 
Søknadsfrist: 12.05.2024 

Kontaktperson for stillingen

Arnt Inge Berget

41503209

arber@fiskeridir.no