Fiskeriministeren ønsker et marint FoU-miljø i Måløy

Måløy marine ressurssenter (MMR) er et forprosjekt i regi av Måløy Vekst som har som mål å etablere et marint FoU-senter i Måløy. MMR skal sette næringen og bedriftene i førersetet, og sammen med NMBU gjennomføre FoU gjennom bedriftstilknyttede bachelor, master og doktorgradsprosjekt. MMR skal skape et marint forskningsmiljø for effektiv næringsrelevant forskning med høy nytteverdi. MMR skal skape langsiktig rekruttering av høyere kompetanse innen marin sektor og bidra til verdiøkning i fiskeri- og havbruksnæringen.

Utgangspunktet for et marint FoU- senter i Måløy er at Måløy og regionen rundt har stor marin aktivitet. Måløy er en av landets viktigste fiskerihavner med stor aktivitet innen akvakultur, fiske og fangst, samt leverandørindustri. Men det er få FoU-arbeidsplasser i regionen og fylket. For å drive FoU for bedriftene i marin næring er det behov for kompetanse og testfasiliteter, og det må etableres et minimum av forskningsinfrastruktur og skape nye forskningsbaserte arbeidsplasser.

Ecobait sin FoU-satsing
Ecobait er et selskap som allerede samarbeider tett med NMBU. Daglig leder i Ecobait, Ole Petter Humborstad, kunne fortelle fiskeriministeren hvordan de samarbeider tett med NMBU for å lykkes med utvikling av miljøvennlig agn for line- og teinefiske. Ecobait fikk nylig 14 millioner fra Forskingsrådet for å bygge en FoU agnfabrikk i Måløy. Ecobait benytter i dag NMBU sine fasiliteter som hydrolyse, analyse og forskningsinfrastruktur. I tillegg har Ecobait nærings ph.d. og flere master- og bachelorstudenter som allerede utfører FoU i Måløy.

 

Fremtidens forskere er på besøk hos Ecobait i Barstadvika. Skram skole klasse 3 A/B besøker foreldrene sine arbeidsplasser. Daglig leder i Ecobait, Ole Petter Humborstad, og 1 nærings ph.d. og 2 masterstudenter fra NMBU er også med på bildet.

 

Fiskeriministeren håper Måløy og fylket får et marint FoU-miljø
Fiskeriminister Per Sandberg var meget positiv til planene om å etablere et marint FoU-miljø i Måløy:

“Jeg setter stor pris på å bli orientert om slike samarbeidsprosjekter mellom privat næringsliv og undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Kyst-samfunnene i Norge har lang erfaring i å utnytte ressursene fra havet, og har bygget kompetanse knyttet til dette som det er vanskelig å kopiere. MMR ser ut til å bli nok et godt eksempel på dette”.

Fiskeriministeren fikk også høre om det tette samarbeidet mellom MMR og Måløy videregående skole:

“At dere samarbeider med Måløy videregående skole, og trekker studentene med dere i arbeidet synes jeg er flott. Det er en fin måte å vise elevene at mange interessante og ikke minst fremtidsretta arbeidsplasser finnes innenfor den marine næringen. Samt at det synliggjør muligheten for at en attraktiv og spennende jobb kan være nettopp i nærmiljøet”.

“Jeg håper at MMR blir en suksess slik at Måløy og fylket får et marint FoU-miljø. Det vil gjøre området enda mer attraktivt. Både for de som alt bor her, de som ønsker å flytte hit, og for de som ønsker å flytte tilbake”, avsluttet fiskeriministeren.

Randi Humborstad er meget fornøyd med møtet med fiskeriministeren og sier at de nå er i dialog med departementet om mulige støtteordninger som kan bidra til å realisere et marint FoU-senter i Måløy. Humborstad fikk også gode signaler på at fiskeriministeren vil kunne delta på en fiskeri- og havbrukskonferanse som Måløy Vekst skal arrangere i høst.

“Med etablering av Måløy marine ressurssenter ønsker vi å skape et marint FoU-miljø og bidra til verdiøkning i fiskeri- og havbruksnæringen i Sogn og Fjordane”, sier Randi Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst.