Stad skipstunnel

Tunnelen ligger fullfinansiert i Nasjonal transportplan (2018-2029), med byggestart i første seksårsperiode (2018-2023).  I tillegg står det presisert i Nasjonal transportplan at byggestart skal være i første stortingsperiode (2017-2021). I Handlingsprogrammet til Kystverket (2018-2029) er det planlagt byggestart i 2021.

Stad skipstunnel blir 1,7 km lang, og vil ha en seilingshøyde på 33 meter, seilingsbredde på 26,5 meter og en seilingsdybde på 12 meter. Prosjektet er beregnet til å koste ca. 2,7 milliarder kroner, og er ventet å ta 3-4 år å ferdigstille.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, er også prosjektleder for Stad skipstunnel prosjektet.

For mer informasjon besøk nettsiden https://skipstunnel.no/