Forside-Innseiling-fra-Kjøde

Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er realiseringen av verdens første skipstunnel, lokalisert på Stadhalvøya i Norge. Havet utenfor, Stadhavet, er kjent som det mest værharde området langs norskekysten. Med skipstunnelen omgår man det fryktede havstykket rundt Stad, og legger til rette for nye muligheter innen skipsfart, næringsliv og turisme langs kysten.

Del dette PROSJEKTET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tunnelen ligger fullfinansiert i Nasjonal transportplan (2018-2029), med byggestart i første seksårsperiode (2018-2023).  I tillegg står det presisert i Nasjonal transportplan at byggestart skal være i første stortingsperiode (2017-2021). I Handlingsprogrammet til Kystverket (2018-2029) er det planlagt byggestart i 2021.

Stad skipstunnel blir 1,7 km lang, og vil ha en seilingshøyde på 33 meter, seilingsbredde på 26,5 meter og en seilingsdybde på 12 meter. Prosjektet er beregnet til å koste ca. 2,7 milliarder kroner, og er ventet å ta 3-4 år å ferdigstille.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, er også prosjektleder for Stad skipstunnel prosjektet.

For mer informasjon besøk nettsiden https://skipstunnel.no/