Linda MacDonald skal arbeide med prosjektet «Måløy Ocean Hub

Linda MacDonald Projektleder Måløy Ocean Hub post

Linda MacDonald skal arbeide med prosjektet «Måløy Ocean Hub», og er tilsett som prosjektleiar av Måløy Vekst.

Linda MacDonald, som kjem frå Torshavn på Færøyene, har ein mastergrad i kommunikasjon og psykologi frå Roskilde Universitet i Danmark. Ho har lang erfaring med marknadsføring og prosjektleiing, har hatt sitt eige firma som nettstadsutviklar og har arbeida med marknadsføring for fleire selskap i Torshavn, står det i pressemeldinga frå Måløy Vekst.

– Linda har lang erfaring som prosjekt- og marknadsføringsleiar. Ho er veldig kreativ og løysingsorientert, og passar godt inn i miljøet til Måløy Vekst. Eg er veldig glad for at vi har fått Linda på plass slik at Måløy Vekst kan spele ei enda større rolle for å skape vekst og utvikling i kommunen vår, seier dagleg leiar i Måløy Vekst, Randi Humborstad.

Prosjektet «Måløy Ocean Hub» har som føremål å utvikle Måløy til ein attraktiv studentby og skape eit dynamisk og innovativt miljø i Måløy sentrum. Ved å etablere ei slik klynge ønskjer Måløy Vekst at gründerar og små bedrifter blir del av eit stimulerande fagmiljø som gir sterkare utviklingskraft. Målsetjinga er å skape eit innovativt miljø der bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljø bidrar til å vidareutvikle eksisterande og nytt næringsliv, gjennom knoppskyting og nyetableringar.