FoU-senter inngangsparti

Måløy marine ressurssenter

Måløy marine ressurssenter (MMR) er et forprosjekt i regi av Måløy Vekst som har som mål å etablere et marint FoU-senter i Måløy. MMR skal sette næringen og bedriftene i førersetet, og sammen med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) gjennomføre FoU gjennom bedriftstilknyttede bachelor, master og doktorgradsprosjekt.

Del dette PROSJEKTET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

MMR skal skape et marint forskningsmiljø for effektiv næringsrelevant forskning med høy nytteverdi. MMR skal skape langsiktig rekruttering av høyere kompetanse innen marin sektor og bidra til verdiøkning i fiskeri- og havbruksnæringen. MMR skal samarbeide tett med Måløy vidaregåande skule som har fylkesdekkende linjer for utdanning innen fiskeri- og havbruk, og som har blitt tildelt en undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og ørret, driftet av Marine Harvest.

Utgangspunktet for et marint FoU- senter i Måløy er at Måløy og regionen rundt har stor marin aktivitet. Måløy er en av landets viktigste fiskerihavner med stor aktivitet innen akvakultur, fiske og fangst, samt leverandørindustri. Men det er få FoU-arbeidsplasser i regionen og fylket. For å drive FoU for bedriftene i marin næring er det behov for kompetanse og testfasiliteter, og det må etableres et minimum av forskningsinfrastruktur og skape nye forskningsbaserte arbeidsplasser.

Last ned infoark om MMR her.