AVLYST! Måløy Vekst inviterer til åpent møte om reiseliv og vertskapsrollen mandag 3.juni

Mandag 3.juni kl. 18.00 - 20.00, kantine Fjord Shipping, Måløy

Del dette INNLEGGET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Måløy vekst inviterer til møte om reiselivssatsing og ønsker å sette fokus på vertskapsrollen.

Et godt vertskap er avgjørende for hvor vellykket en ferieopplevelse blir, og vi er så heldige å få besøk av driftsleder Preben Moen fra Classic Norway Hotels som skal holde foredrag om vertskap og stolthet.

Vi ønsker å utfordre alle små og store reiselivsaktører som kommer på møte til å kort fortelle om sin bedrift, og hva en kan tilby. Det er viktig at vi kjenner til hverandre og hva som finnes i området vårt, og sammen skape gode opplevelser for turister og besøkende.

Tema for dagen

  • Reiselivsprosjekt Måløy Vekst v/Sissel Wik
  • Vertskap og stolthet v/Preben Moen, Classic Norway Hotels
  • Presentasjonsrunde – lokale reiselivsaktører.
  • Åpen diskusjon

Påmelding til sissel@maloyvekst.no innen 31.mai