AVLYST! Måløy Vekst inviterer til åpent møte om reiseliv og vertskapsrollen mandag 3.juni

Foto: Z3myr

Måløy vekst inviterer til møte om reiselivssatsing og ønsker å sette fokus på vertskapsrollen.

Et godt vertskap er avgjørende for hvor vellykket en ferieopplevelse blir, og vi er så heldige å få besøk av driftsleder Preben Moen fra Classic Norway Hotels som skal holde foredrag om vertskap og stolthet.

Vi ønsker å utfordre alle små og store reiselivsaktører som kommer på møte til å kort fortelle om sin bedrift, og hva en kan tilby. Det er viktig at vi kjenner til hverandre og hva som finnes i området vårt, og sammen skape gode opplevelser for turister og besøkende.

Tema for dagen

  • Reiselivsprosjekt Måløy Vekst v/Sissel Wik
  • Vertskap og stolthet v/Preben Moen, Classic Norway Hotels
  • Presentasjonsrunde – lokale reiselivsaktører.
  • Åpen diskusjon

Påmelding til sissel@maloyvekst.no innen 31.mai