Måløy Vekst søker etter prosjektansvarlig

stillingsannonse prosjektleder

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen.

Måløy Vekst søker etter en prosjektansvarlig som vil jobbe med næringsutvikling og sentrumsutvikling. Vi ønsker en prosjektansvarlig som er samfunnsengasjert, har gode kommunikasjonsevner og som gjerne har erfaring fra næringsliv. Vi ønsker en prosjektansvarlig som vil jobbe tett på vårt sterke næringsliv, og som trives med å jobbe selvstendig og ha ansvar for egne/nye prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 – Jobbe selvstendig med prosjekter innenfor næringsutvikling, stedsutvikling og rekruttering

 – Profilere og skape nettverksarenaer for næringslivet

– Ansvar for egne prosjekter og evne til å iverksette nye prosjekter

Vi tilbyr:

 – 100% fast stilling
 – Stor kontaktflate mot næringsliv, offentlige styresmakter og andre
 – Innovativt miljø med kontor i Måløy sentrum
 – Fleksibel arbeidstid
 – Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Erfaring og utdanning:

 – Gjerne høyere utdanning innen relevante fag
 – Men hvem du er og hva du har gjort er viktigere enn hva du har studert
 – Fordel med relevant erfaring

Personlige egenskaper:

 – Selvstendig, uredd og utadvendt
 – Resultatorientertorientert og stor gjennomføringskraft
 – Relasjonsbygger

Søknadsfrist 23. februar

Søknad og spørsmål vedrørende stillingen rettes til:

Daglig leder Randi Humborstad på mail randi@maloyvekst.no og tlf. 97757394, eller
styreleder Øyvind Reed på tlf. 90691532.