Miljøterapeut ved Stiftelsen Måløykollektivene

Søknadsfrist: 19. mai

Om stillingen:

Vi ser etter deg som ønsker å utgjøre en positiv forskjell for ungdommer som har behov for trygge og omsorgsfulle voksne.

2 stillinger som  miljøterapeut ønskes besatt av ansvarsfulle, dyktige og fleksible medarbeidere.

Stillingene fordeler seg slik:

 • 1 stilling i fast tiltredelse ved Sjøly minikollektiv
 • 1 stilling i 12 mnd engasjement ved Måløykollektivet. Her vil det være gode muligheter for forlengelse.
 • Vi har også behov for sommer-/ ferie- og tilkallingsvikarer.


Som søker bør du ha toleranse for høyt tempo og evne til å ta selvstendig ansvar og initiativ. Du liker å samarbeide og tåler mennesker tett innpå deg over tid. Du er nøyaktig og innehar gode skriftlige fremstillingsevner. Vi ser etter deg som er glad i aktiviteter og friluftsliv fordi vi bruker dette som et ledd i utviklingsarbeidet med ungdommen. Stiftelsen ser etter deg som er engasjert, lærevillig, fleksibel, nytenkende og liker å ta ansvar.

Relasjonsarbeidet er noe av det vi setter høyest i møte med våre ungdommer. I den sammenheng er miljøterapeutene en del av et bo- og levefellesskap. Dette medleverskapet innebærer at du som ansatt bor på kollektivet den perioden du er på jobb. Vi har en grunnturnus på 14 dager på med påfølgende 14 dager avspasering.

Personlig egnethet vektlegges.

 • Menn oppfordres til å søke!

På grunn av endringer i godkjenninngskravene til hvilke bachelorutdanninger som innfrir kravene, står vi nå friere til å vurdere relevante utdanninger selv. Dette gjør at ulike utdanninger på minimum bachelornivå kan være aktuelle for oss og våres ungdommer. Løp og søk!

Vi intervjuer og ansetter fortløpende.

For mer informasjon om oss besøk vår nye hjemmeside på

www.maloykollektivene.no

Vi kan tilby:

Ekstern og intern veiledning. Svært varierte arbeidsoppgaver.

Du får mulighet til å bli en del av, og sette preg på et åpent og tillitsfullt arbeidsmiljø preget av stort engasjement, idealisme og kollegaer som ønsker å utvikle seg.

Vi har et overordnet fokus på å hele tiden å levere best mulig kvalitet. Dette krever intern-/ ekstern kursing og videreutdanning. Vi arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge mot dette, slik at vi kan nå disse målene.

Vi vil gjerne ha deg som en del av en stiftelse som ønsker å utgjøre en forskjell for andre. Vi er i stadig utvikling og du vil få mulighet til å være en del av en svært meningsfull hverdag.

Arbeidstid og lønn:

Arbeidstid:
14 døgn på jobb med påfølgende 14 døgn avspasering.

Det er pålagt 8 + 2 timer sammenhengende hviletid i døgnet.

Deltagelse på samlinger, kurs og seminar etter nærmere avtaler.

Lønn:
Stillingene lønnes i henhold til utdanningsnivå og arbeidserfaring i tråd med tariffavtale med FO og Fagforbundet.

Ut over dette kommer et tillegg på kroner 160.000 ,- pr. år grunnet medleverturnus.

Pensjonsavtale:

Gode pensjonsordningsvilkår i tillegg til Avtalefestet pensjon (AFP).

Krav til kompetanse:

 • 3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning (Barnevernpedagog, vernepleier, sosionom).
 • Andre bachelorutdanninger (eksempelvis; sykepleiere, lærere/pedagoger, ol.).
 • Sertifikat Førerkort: Kl. B (personbil/varebil).

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • Ansvarsfull
 • Samarbeidsvillig
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Engasjert