Musikk i sentrum

Musikk i sentrum

Vågsøy har et mangfoldig, men svært spredt og i stor grad hjemmebasert musikkmiljø. Lokalsamfunnet produserer gode talenter, men det er mange unge interesserte utøvere som ikke har noe godt sted å øve.
Øvingslokaler for etablerte musikkmiljøer er ikke gode nok og vi vet det er ventelister på kulturskolen i Vågsøy kommune. Her finnes mange flinke privatpersoner som kanskje kan tilby kurs og mentorfunksjoner, men uten en arena å treffes på og uten lydtette lokaler å utfolde seg i, blir dette ikke noe av.

Måløy Vekst vil nå se på muligheten for få i gang investeringer i fasiliteter for å utvikle musikkmiljøet i Måløy, og starter i disse dager opp forprosjektet «Musikk i sentrum»
Målet med dette prosjektet er å få på plass attraktive og gode øvingslokaler i Måløy sentrum og skape en spennende møteplass for musikkinteresserte i Vågsøy. Dette vil bidra til mer aktivitet i sentrum og sette fokus på økt bolyst i kommunen.
Vi ønsker å skape et tilbud som fanger opp bredden av utøvere, også de som ikke ønsker å være med i organisert aktivitet.

Ildsjelene og initiativtakerne bak dette spennende prosjektet er Jakob Hals og Trond Inge Kvernevik. Med seg på laget har de nå fått med seg Måløy Vekst med Sissel Wik som prosjektleder, og Ronny Silden Totland som stiller som representant for Vågsøy kommune.

«Vi tror der er et latentbehov i Vågsøy for flere arenaer å utfolde seg på i tillegg til organisert idrett. Mange driver med musikk hjemme og alene, eller er del av et etablert miljø som trenger bedre vilkår. Vi vil nå se på muligheten for om vi kan skape et nytt fritidstilbud mange kan benytte seg av» sier Trond Inge Kvernevik.

I løpet av forprosjektet skal vi avklare om grunnlaget er til stede for små kompakte løsninger eller om vi skal tørre å tenke større i forhold til store lokaler i sentrum som kanskje kan samle flere funksjoner som er det et stort behov for på en så stor plass som Måløy. Et eksempel på kompakte og rimelige løsninger er for eksempel musikkbinger. Dette er nøkkelferdige lokaler i containerstørrelse som er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. De kan settes opp hurtig og både i sentrum og utvalgte tettsteder. Kanskje er det slik lavt hengende frukt som er veien å gå – men kanskje kan der være grunnlag for noe mer.

I forprosjektet ønsker vi også å undersøke muligheten for å skape synergier med andre tilbud i sentrum, som for eksempel matservering, bibliotek, reiseliv og næringslivets aktiviteter. Samtidig skal vi i prosjektet ha fokus på å ikke foreslå løsninger som svekker allerede eksisterende tilbud som finnes i Vågsøy i dag.

Det jobbes nå med å få på plass finansieringen av forprosjektet.
Vi håper mange synes dette er spennende og vil engasjere seg i dette prosjektet. Sissel Wik som er prosjektleder for «Musikk i sentrum» oppfordrer de som har gode ideer og innspill til prosjektet om å ta kontakt.