Nå kommer det utdanningshub for desentraliserte studier til Måløy

Måløy Vekst har sammen med Aksello og prosjektleder Reidar Grønli jobbet en stund med å få til desentralisert utdanningstilbud og kompetanseutvikling i lokalt arbeidsliv. Nå kan vi glede oss over at arbeidet med Studiesenter Kysten blir en realitet. Studiesenter Kysten vil ha 7 fysiske læringsfasiliteter, som vi kaller utdanningshuber, på kysten av Sogn og Fjordane.

Det blir en utdanningshub i hver kommune og to i Kinn, en i Måløy og en i Florø. I Måløy skal vi også få rekruttert en fasilitator som skal arbeide sammen med det lokale arbeidslivet for å utvikle kompetanse på kort og lang sikt. Måløy Vekst ser frem til å komme i gang med dette viktige arbeidet for å sikre kompetanseheving og rekruttering til lokalt arbeidsliv.

Skaper høyere utdanningsmuligheter der det er få

Torsdag ble det kjent at prosjektorganisasjonen har fått 5,5 millioner til etablering av utdanningshubene.

– Dette er en stor dag, sier Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst til Fjordenes Tidende.

Målet med Studiesenter Kysten er å legge til rette for mer fleksibel og desentralisert høyere utdanning tilpasset folk, kommuner og det lokale arbeidslivet sitt behov. Det skal også initiere, koordinere og administrere utdanninger for kommunene som har redusert tilgang til utdanning.

Det skal ansettes fem fasilitatorer som skal ha ansvar for læringsaktiviteten og kompetanseutvikling i de ulike utdanningshubene. De skal også sørge for gode miljøer rundt utdanningshubene, også sosialt.

Måløy Vekst har jobbet tett sammen med Aksello og de seks kommunene i for å finne gode løsninger for et slikt tilbud.

Utdanningshubene skal vere kostnadsfrie for studentene.