Næringslivsaktørar var tydelege på kva rammevilkår som er viktige for utvikling

Som en del av Måløy Vekst sitt frokostmøte 22. mai, så bad vi flere sentrale næringsaktører om å komme med tilbakemeldinger på viktige rammebetingelser for næringslivet i regionen, og hvordan de påvirker verdiskapningen, investeringer, arbeidsplasser og innovasjoner i bedriftene. Gunnar Carlson, Agnar Lyng, Sverre Søraa og Hans Petter Selstad bidro alle med sine erfaringer og innspill på viktige rammevilkår.

Innspillene som kom fra aktørene var:

 • Offentlige anskaffelser:
  • Det offentlige må utnytte handlingsrommet som ligger i EØS sine innkjøpsregler til å sikre at mest mulig innkjøp og leveranser skjer med lokale aktører og leverandører.
  • Anbudene må innrettes på en måte som gjør det mulig for lokale aktører å delta i konkurransen på like vilkår.
 • Formueskatt:
  • Formueskatten har store negative konsekvenser for norsk eierskap og mulighet for investeringer i innovasjon.
  • Både størrelse og innretting av skatten er problematisk, da den ikke tar hensyn til virksomhetene sin lønnsomhet.
  • Skatten svekker norsk eierskap, da utenlandske eiere ikke trenger å betale formueskatt.
  • Virksomhetene må ta ekstraordinære utbytter som burde vert brukt til utvikling og investeringer av bedriftene, og svekker således mulighetene for innovasjon og nye arbeidsplasser.
 • Grunnrenteskatt:
  • Grunnrenteskatten har allerede fått negative konsekvenser for lokal leverandørindustri som leverer til havbruksnæringen.
  • Planlagte investeringer er lagt på is eller stanset, noe som har ført til permitteringer og oppsigelser.
  • Mange nye innovasjoner og investeringer vil nå skje i utlandet, noe som svekker den lokale leverandørindustrien.
  • Ser for seg enda mer drastiske konsekvenser på sikt.
 • Kystvegen Måløy-Florø:
  • Viktig næringsvei fro å bygge sammen regionen og kommunen.
  • Viktig for å øke det felles bo og arbeidsmarkedet.
  • Viktig for utvikling av næringslivet og effektiv transport.
  • Raskere tilgang på flyplass.
 • Attraktivitet
  • Viktig at kommunen og private samarbeider om viktige bolyst- og attraktivitetstiltak.
  • Viktig for rekruttering og attraktivitet at Måløy sentrum får en ny skole raskest mulig.
  • Viktig å fortsette med mange og gode rekrutteringstiltak slik Måløy Vekst jobber med.
  • Enda flere rekrutterings og attraktivitetstiltak fra kommunen.
  • Nordfjordbadet må realiseres snarest.
 • Plan- og byggesak
  • Plan- og byggesak er ikke lenger en stor fordel med Kinn kommune.
  • Næringslivet opplever treg saksbehandling, og en lite imøtekommende kommune.
  • Kommunen er blitt unødig avvisende og negativ til viktige utviklingsprosjekter.
  • Fortsatt er ikke kommuneplanens arealdel er sentrumsplan for Måløy vedtatt
  • For å skape mer trivsel, bedre attraktivitet, mer verdiskaping, flere arbeidsplasser og høyere skatteinntekter, så må kommunen samarbeide bedre med tiltakshavere og øvrig næringsliv.