Måløy får svømmeanlegg- lokalt næringsliv tok ansvar for 45 mill. kr. på en uke

Foto: Janne Weltzien, Fjordenes Tidende

Foto i toppen: Janne Weltzien, Fjordenes Tidende

Det er fantastisk at lokalt næringsliv klarer å samle inn så mye penger på så kort tid. Det sterke lokale næringslivet viser med dette at de satser på lokalsamfunnet vårt. Nordfjordbadet er et samlende signalprosjekt som vil komme alle innbyggerne og næringslivet til gode. For næringslivet er et slikt svømmeanlegg en investering i et levende lokalsamfunn og et viktig tiltak for rekruttering. Nordfjordbadet er også en fantastisk start på reiseliv- og bolystprosjektet til Måløy Vekst. Målet med dette prosjektet er flere turistbesøk, flere reiselivsbedrifter, økt handel og ikke minst økt trivsel og bolyst for lokale innbyggere og næringsliv. Et svømmeanlegg i Måløy vil skape trivsel og bolyst, og være med på å skape en mer attraktiv kommune som kan tiltrekke seg flere innbyggere og turister. Nordfjordbadet skal være et bad for hele regionen som er tilpasset alle aldersgrupper, med fasiliteter som treningsbasseng, opplæringsbasseng med rullestolrampe, stupetårn, basseng for de minste, boblebad og sklie.

Nordfjordbadet AS skal bygges på sentrumsfyllingen i Måløy, og er første byggetrinn i planene til selskapet Coastline Property AS. Prosjektgruppen, som har bestått av Sverre Søraa, Gunnar Carlsson og Svein Skibenes, ønsker også å bygge hotell, forretningsbygg og kulturhus på sentrumsfyllingen i Måløy. Realisering av Nordfjordbadet er startskuddet for en større satsing som vil kunne bli en ny reiselivsmotor i Nordfjord. Leder av prosjektgruppen, Sverre Søraa, sier følgende om prosjektgruppen sine planer:

«Det er en drøm som går i oppfyllelse. Målrettet fokus, hvor vi tror på drømmen, er grunnen til at vi er der vi er. Vi har et fantastisk sterkt næringsliv som, ved å stå samlet, klarer å samle inn slike beløp på kort tid. Det artigste er at det er flere som kan bidra, bare vi får tid til å kontakte alle sammen».

Nordfjordbadet AS finansieres av det lokale næringslivet, Vågsøy kommune, Flora kommune og tippemidler. Den totale investeringen er på 149 mill. kroner. Vågsøy kommune eier over 50% av selskapet, og alt overskudd går tilbake til driften av selskapet. Næringslivet i Vågsøy har nå tatt ansvar for 45 mill. kroner for å nå fristen for fullfinansiering og innsending av spillemiddelsøknad innen 15. januar. Også Sparebanken Sogn og Fjordane er med som finansiell partner:

«Sparebanken Sogn og Fjordane heier på det lokale næringslivet og er med som en finansiell partner for badeanlegget i Vågsøy. Her har vært korte frister for å kunne rekke søknader om spillemidler, men som lokalbank har vi klart å ordne toppfinansieringen på rekord tid, slik at prosjektet nå er fullfinansiert», sier ass. banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane, Jo Dale Pedersen.

Prosjektgruppen, Vågsøy kommune og det lokale næringslivet har jobbet svært intensivt, og tatt et stort felles løft for dette meget viktige og samlende signalprosjektet for regionen vår. Odd Gunnar Myhre i Vågsøy kommune har lagt ned mye arbeid for å få realisert Nordfjordbadet:

«Å få på plass eit slikt anlegg vil være eit kjempeløft for Vågsøy. Kommunen har utfordringar med å følgje opp krava gitt i opplæringslova med tanke på symjeopplæring med dagens kapasitet på Skram. Men eit slikt anlegg vil vere positivt på mange andre måtar, det er eit anlegg som kan brukast av om lag alle innbyggjarane gjennom heile året. Det er mykje god folkehelse i eit slikt anlegg.  All ære til politikarane og ikkje minst det lokale næringslivet som tør satse. Eg er umåteleg imponert av det lokale næringslivet av måten dei har snudd seg rundt for å få dette på plass!»

Ordfører i Vågsøy, Kristin Maurstad, er tydelig stolt over kommunen og det lokale næringslivet:

 «Som ordfører er det utrolig kjekt å samarbeide med et så offensivt næringsliv. Kommunen bevilget sin del før jul, og det er imponerende at næringslivet og andre har sørget for fullfinansiering på så kort tid. Dette viser beslutningsevne fra alle parter!»

Det er mange som har engasjert seg i dette viktige prosjektet for regionen vår, men vi oppfordrer enda flere bedrifter og innbyggere til å bidra med støtte til Nordfjordbadet.

Mvh
Randi Humborstad
Daglig leder Måløy Vekst