Oppsummering av møte med kommuneoverlegen angående smittevern i næringslivet

Måløy Vekst er glade for at vi fikk til et møte angående smittevern for næringslivet sammen med kommuneoverlegen i Kinn Jan Helge Dale og fastlege ved Måløy legekontor, Rune Nordpoll. Flere bedrifter i området har gitt utrykk for mangel på kommunikasjon og hvordan man skal forholde seg til de ulike reglene.

Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å tenke på avstand, hygiene og unngå å reise om mulig. Dale fortelle at det har vært lite internsmitte i kommunen og at det meste kommer utenfra. Turisme og næringsliv tar til seg en del folk og det er der i stor grad smitten kommer til lokalsamfunnet fra. Videre forteller Dale at det eneste som hjelper for å ha kontroll over smittesituasjonen på er karantene.

For mange bedrifter i næringslivet her er det relevant å se på regelverket for unntak av karantene med tanke på utenlandsopphold for arbeidstakere. Dale forteller at for unntak av karantene må arbeidstaker være fra EØS eller Schengen-området. Er arbeidstaker utenfor dette området gjelder ikke regelverket om unntak. Om arbeidstaker har mellomlandet i et land som ikke er med i EØS eller Schengen-området gjelder ikke unntaksbestemmelsene og man er nødt til å sitte i 10 dager i karantene.

Hovedregelen er 10 dager innreisekarantene til Norge, men det er også kommet noen unntaksregler for 10 dager karantene gjennom å teste negativt to ganger innenfor en viss periode, forteller kommuneoverlegen. Da gjennomføres det to prøver i Norge hvor første blir tatt like etter man har ankommet Norge (tester i andre land enn Norge er ikke gyldig). Om første prøve er negativ kan arbeidstaker gå på jobb, men må fortsatt være i karantene på fritiden. Tidligst 5 dager etter ankomst til Norge, og minst 48 timer etter man har testet negativ på første prøve er vil det være mulig å ta en ny test. Om den siste testen også viser negativ kan man både være på jobb og være uten karantene på fritid. Videre forteller Dale at slik det er nå får alle som vil teste seg gratis og i Måløy er det mulig å få teste seg mellom mandag til fredag.

Fastlege ved Måløy legekontor, Rune Nordpoll, kunne fortelle at legekontoret har per dags dato god kapasitet til å ta prøver i Måløy, men legger til at de bedriftene som vet at de har ansatte som må testes etter for eksempel et utenlandsopphold gir beskjed i god tid i forveien slik at de har mulighet til å fordele testingene utover. Nordpoll oppfordrer også at de som har vært i utlandet tar første test på flyplassen. Fastlegen legger til at legekontoret tar ansvar for testingen, men ikke karantenereglene og at dette må hver bedrift selv ta ansvar for.

Testing av covid-19 for bedrifter som krever negativ test, der personen er utan symptom.

Bedriftene sender epost m/vedlegg med namn på tilsette utan personalia til Maloy-Legekontor@kinn.kommune.no. Ein må også oppgje kontaktperson og telefonnummer, samt fullstendig adresse til bedrifta. Legekontoret tek kontakt på telefon med kontaktperson i bedrifta for å avtale tidspunkt for testing og for å få personalia på dei tilsette.

Bedriftene må  tilstrebe seg å melde inn behov for testing så raskt som mogeleg slik at ein unngår opphopning.  Bedriftene blir særskildt oppmoda til at ved reisebestilling til tilsett, vert det tatt høgde for at det er nok tid til at fyrste test vert teke enten på Flesland eller på Gardermoen.

Den tilsette må ha med seg id ved testing.