Presentasjon av turismeprosjektet

Prosjektlederstudenten har i seks uker jobbet for å utarbeide en innledende strategi og konseptarbeid for turisme i Måløy-regionen. De har hentet inn informasjon fra folk på gata, turistaktører i Måløy, reiselivseksperter i NHO-reiseliv og MIMIR, eksperter på trender, posisjonering og strategi. De har gjennom denne fasen spisset inn noen viktige mønster som går igjen både lokalt, i Måløy-regionen, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt har de sett at man starter litt på null med tilbud innen turisme i Måløy. De aller fleste driver på deltid eller hobbybasis. Det er dårlig skilting og lite informasjon på nett. Potensiale for turisme i Måløy er stort, mener studentene.

Måløy har en perfekt beliggenhet i krysninga mellom Nordfjorden og kystaksen. Man kan nå utrolig mange varierte og spennende opplevelser med Måløy som base.

Andre destinasjoner langs hele norskekysten spiller på idyllisk liten trebebyggelse. Måløy har ikke det og må spille på noe annet. Byen har mange høye murbygg og industri,  og kan spille på det røffe urbane med gatekunst og industri. Andre unike ting ved Måløy-regionen er at det er mange stormdøgn som kan gi stormturisme, det er fire fyr og naturen er veldig skarp og røff. I Måløy-regionen er det mye som skjer fremover. Etablering av Måløy marine ressurssenter, Måløyraidsenteret, utbygging av sentrumstomten, Stad skipstunnel og mer.

Studentene forventer at områdene rundt Måløy vil øke i attraktivitet. For at turistene skal bli trigget til å reise må det tas en tydelig posisjon i markedet. Det må tilrettelegges for turistene og informasjon må være tilgjengelig. Prosjektet har skapt stort engasjement og vist at Måløy-regionen har mye potensial. Det er utarbeidet fire unike posisjoner som passer for Måløy-regionen. Hver posisjon spiller på det unike Måløy kan tilby. Studentene poengterer også at uavhengig av hvilken posisjon som tas med videre, så kan flere aktører bidra til et bredere og mer attraktivt tilbud. De fire posisjonene er: 1. Stormwatcher Hub 2. Urban fisherman 3. Recovery Station 4. Lighthouse Island.  Mer om de forskjellige posisjonene finnes i rapporten overlevert til Måløy Vekst.

Les mer om hvordan studentene har jobbet på arbeidsbloggen deres her: destinasjonmaloy.wordpress.com